Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> KONTAKT
 
URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH
Adres ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
E-mail urzad@pszczolki.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

ePUAP
NIP 6040019196
Regon 000545053
Nr konta BS Pszczółki 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007
Kod TERYT 2204062 - gmina Pszczółki 2204 - powiat gdański 22 - województwo pomorskie
Godziny pracy urzędu
Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek Praca wewnętrzna
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30
Godziny pracy kasy
Poniedziałek 11.00 - 15.00
Wtorek Praca wewnętrzna
Środa 08.00 - 14.00
Czwartek 11.00 - 14.00
Piątek 11.00 - 13.00
Opłata skarbowa jest przyjmowana w godzinach pracy urzędu.

  

Wykaz pracowników
nr pokoju stanowisko pracownik kontakt nr wew.
1 sekretariat Monika Łożyńska

tel. 58 683 91 28
tel. 512 048 786
fax. 58 682 91 95
email: urzad@pszczolki.pl

325
3 Wójt Gminy Hanna Brejwo tel. 58 683 91 28 325
4 Zastępca Wójta Anna Gołkowska tel. 58 682 91 43 303
24 Sekretarz Marta Dorobek

tel. 58 682 93 96

309
KSIĘGOWOŚĆ
11 Skarbnik gminy Jolanta Żbikowska tel. 58 682 93 85 308
z-ca Skarbnika Edyta Tomowiak
12 kasa Ewelina Szlija tel. 58 682 93 97 310
10 księgowość podatkowa Marlena Stręciwilk-Swatowska tel. 58 682 94 99 314
podatki lokalne Roksana Pałucha
10 księgowość podatkowa Wiesława Gołąb tel. 786 957 472 348
10 płace Renata Walkowiak tel. 58 683 95 11 331
płace oświata Barbara Sabatowska
10 księgowość budżetowa, VAT Dorota Rulewska tel. 58 683 94 44 330
10 księgowość budżetowa Małgorzata Wojnicz tel. 58 682 94 51 312
księgowość budżetowa Katarzyna Czerwonka
INWESTYCJE
21 kierownik referatu Olga Laskowska tel. 512 048 701 304
14 zagospodarowanie przestrzenne Róża Walasek tel. 58 682 95 46 315
14 obrót nieruchomościami Anna Szymecka-Jocz tel. 58 682 99 89 318
14 opłaty adiacenckie Joanna Szymaniak
15 inż. środowiska, ochrona środowiska Justyna Porożyńska-Majewska tel. 786 957 459 342
15 infrastruktura drogowa Piotr Jocz tel. 512 048 766 311
15 rolnictwo, tereny wiejskie Jarosław Drzewiecki tel. 512 048 754 316
16 wodociągi, kanalizacja Anna Staszenko tel. 58 682 90 41 327
budownictwo Agnieszka Rogińska
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kamienica kultury kultura, sport, turystyka  Ewa Grabowska tel. 58 683 90 01 319
Budynek Gops 1p. informatyk, obrona cywilna, BHP Rafał Brzozowski tel. 58 683 94 00 329
- informatyk Rafał Laskowski tel. 58 683 91 29 326
6 Urząd Stanu Cywilnego
obsługa Rady Gminy
Dorota Gromadzka tel. 58 682 92 44 306
7 ewidencja ludności Danuta Krefta tel. 58 682 93 04 307
13 dostawa wody i odprowadzanie ścieków Ewelina Kulczycka tel. 58 682 92 03 305
13 działalność gospodarcza Katarzyna Walińska tel. 786 957 462 345
21 zamówienia publiczne Ewa Knut tel. 512 048 764 317
21 projekty, promocja Władysław Jankow tel. 58 682 94 60 313
21 edukacja, archiwum Justyna Górska tel. 786 957 460 343
22 kadry Henryka Głogowska tel. 58 683 91 74 328
21 promocja Aleksandra Kowalczyk tel. 58 683 91 47 333

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

4 kierownik Beata Nowakowska tel. 58 683 90 89
fax. 58 682 97 74
321
1 pracownik socjalny Elżbieta Szlagowska tel. 58 683 91 23 126
1 pracownik socjalny Agnieszka Kuniszewska tel. 512 909 126 126
2 świadczenia rodzinne Alicja Draheim tel. 58 683 90 96 322
świadczenia alimentacyjne Jolanta Pajdak
3 świadczenia Małgorzata Klamann tel. 58 683 91 23 323
4 główny księgowy Anna Ziewiec tel. 512 909 105 105
kadry Aneta Malinowska
5 pracownik socjalny Michalina Frost tel. 512 909 116 116
świetlica profilaktyka środowiskowa Iwona Gudyka tel. 58 683 90 78 320

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZÓŁKACH

ul. Kościelna 8A, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Renata Ziółek

tel. 506 280 248

biblioteka@pszczolki.pl

Wypożyczalnia Bogumiła Tuźnik

tel. 506 280 387

PUBLICZNE GIMNAZJUM W PSZCZÓŁKACH

ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Bożena Jaskólska tel/fax. 58 682 91 34 gimnazjum.pszczolki@neostrada.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W PSZCZÓŁKACH

ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Marzena Biernacka tel. 58 682 94 50

PRZEDSZKOLE W PSZCZÓŁKACH

ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Jolanta Słupecka tel. 58 682 91 46

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻYNACH

Różyny, ul. Kościelna 2, 83-031 Łęgowo

Dyrektor Grażyna Lewandowska tel. 58 691 15 11

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWARCZU

Skowarcz ul. Gdańska 9, 83-032 Pszczółki

Dyrektor

Anna Sądej tel. 58 682 91 40

POSTERUNEK POLICJI W PSZCZÓŁKACH

ul. Pomorska 29, 83-032 Pszczółki

   

tel. 58 785 43 19

DZIELNICOWY REJONU GMINY PSZCZÓŁKI
Aspirant Krzysztof Zielke tel. 571 335 242

KOMISARIAT POLICJI W TRĄBKACH WIELKICH

ul. Gdańska 8, 83-034 Trąbki Wielkie

    tel. 58 785 43 27