Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

 Strona główna >> WYBORY
 
WYBORY PARLAMENTARNE 2015

 

Linki do multimedialnych komunikatów informacyjnych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 

REFERENDUM 2015
 
Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Gminie Pszczółki
 
Zarządzenie nr 36/15 z 14.08.2015 Wójta Gminy Pszczółki w sprawie powolania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych
 
Zarządzenie nr 35/15 z 11.08.2015 Wójta Gminy Pszczółki w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
Informacja w sprawie obwieszczeń wyborczych
 

WYBORY PREZYDENTA RP 2015
 
OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Pszczółkiz dnia 10 kwietnia 2015 r.w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
 
ZARZĄDZENIE Nr 19 /15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Żelisławkach, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Informacja ws. sporządzenia spisu wyborców dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 13 /15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 kwietnia 2015r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego, dopisania do spisu wyborców, sporządzenia aktu pełnomocnictwa i wydawaniu zaświadczeń o prawie do głosowania.
 
Komunikat w sprawie składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
 
Informacja o warunkach głosowania w kraju
 
Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
 
Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP
 
Informacja w sprawie obwieszczeń wyborczych
 
 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
 
Protokół z wyborów Wójta Gminy Pszczółki
 
Protokół z wyborów do Rady Gminy Pszczółki
 
Zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych
 
Komunikat w sprawie dojazdu autobusem na wybory samorządowe do lokali wyborczych w dniu 16 listopada 2014r.
 
Zarządzenie Nr 65/14 Wójta Gminy Pszczółki z 30.10.2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Pszczółki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Pszczółki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 61/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2014r. w sprawie ustanowienia kordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
 
Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Pszczółkach z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Pszczółki
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 15 października 2014 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Komunikat ws. powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 
Komunikat ws. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy i kandydatów na wójta
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Pszczólki w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Informacja w sprawie obwieszczeń wyborczych
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
 
 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Obwieszczenie w sprawie obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 
Zarządzenie Nr 27/14  w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pszczółkach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 
Zarządzenie Nr 26/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2015 r.
 
Komunikat ws. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
Informacja w sprawie obwieszczeń wyborczych
 
Uchwała nr  U_XIV_141_12 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania. 
 
 

Liczba odsłon:14859
Treść wprowadził(a): Brzozowski Rafal, 2015-10-20 14:14:27
Treść wytworzył(a): Barbara Sosińska-Babiarz, 2011-08-18 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-10-09 13:27:27