Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> PRAWO MIEJSCOWE
 
 
2018
 
 
U_XXXIV_320_18 Plik PDF (165 KB)
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów spoza obwodu, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXIV_319_18 Plik PDF (170 KB)
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXIII_318_18 Plik PDF (170 KB)
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach
 

 
 
2017
 
 
U_XXXI_314_17 Plik PDF (525 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragment działki nr 20/2)
 
U_XXXI_313_17 Plik PDF (455 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 12/1)
 
U_XXXI_312_17 Plik PDF (675 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 68)
 
U_XXXI_311_17 Plik PDF (555 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działki nr 29/8 i 28/10)
 
U_XXXI_310_17 Plik PDF (625 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 22)
 
U_XXXI_309_17 Plik PDF (445 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 25/6)
 
U_XXXI_308_17 Plik PDF (475 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 24/5)
 
U_XXXI_307_17 Plik PDF (425 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 115)
 
U_XXXI_306_17 Plik PDF (605 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działki nr 63/7, 63/8, 63/18 i 64)
 
U_XXXI_305_17 Plik PDF (625 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 90)
 
U_XXXI_304_17 Plik PDF (1.0 MB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (działka nr 65, fragment działki nr 20/2 i działka nr 74/3)
 
U_XXXI_303_17 Plik PDF (390 KB)
w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
U_XXXI_302_17 Plik PDF (370 KB)
w sprawie zasad odpłatności mieszkańców gminy Pszczółki za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 
U_XXXI_301_17 Plik PDF (185 KB)
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 
U_XXXI_300_17 Plik PDF (190 KB)
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Pszczółki za pomocą innego instrumentu płatniczego
 
U_XXX_294_17 Plik PDF (455 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 34/1)
 
U_XXX_293_17 Plik PDF (430 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 224 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_292_17 Plik PDF (470 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 20/11 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_291_17 Plik PDF (405 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 39)
 
U_XXX_290_17 Plik PDF (510 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka nr 37/1 należąca do Skarbu Państwa)
 
U_XXX_289_17 Plik PDF (410 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38)
 
U_XXX_288_17 Plik PDF (495 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Żelisławkach (działka gminna nr 38)
 
U_XXX_287_17 Plik PDF (495 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 159)
 
U_XXX_286_17 Plik PDF (495 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 160)
 
U_XXX_285_17 Plik PDF (495 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 162/3)
 
U_XXX_284_17 Plik PDF (460 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (część działki nr 146)
 
U_XXX_283_17 Plik PDF (465 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 148)
 
U_XXX_282_17 Plik PDF (505 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 150)
 
U_XXX_281_17 Plik PDF (565 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 151 i 152/2)
 
U_XXX_280_17 Plik PDF (530 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (prywatne działki nr 43/4 i 45/11)
 
U_XXX_279_17 Plik PDF (630 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/8)
 
U_XXX_278_17 Plik PDF (940 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 153/9)
 
U_XXX_277_17 Plik PDF (940 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działki nr 273, 274, 75/3, 76/3 i 155/1)
 
U_XXX_276_17 Plik PDF (730 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/51, 223/58, 223/63)
 
U_XXX_275_17 Plik PDF (1,1 MB)
zmieniająca uchwałę nr X/84/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kleszczewko
 
U_XXX_274_17 Plik PDF (585 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (fragment gminnej działki nr 20/2)
 
U_XXX_273_17 Plik PDF (555 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/27)
 
U_XXX_272_17 Plik PDF (420 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 11/4)
 
U_XXX_271_17 Plik PDF (545 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 197/7)
 
U_XXX_270_17 Plik PDF (585 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 408/26)
 
U_XXX_269_17 Plik PDF (655 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 350/1)
 
U_XXX_256_17 Plik PDF (3,6 MB)
w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXX_255_17 Plik PDF (165 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
 
U_XXX_254_17 Plik PDF (685 KB)
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
U_XXVIII_247_17 Plik PDF (1.3 MB)
zmieniająca uchwałę nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XXVIII_246_17 Plik PDF (180 KB)
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest gmina Pszczółki
 
U_XXVII_243_17 Plik PDF (390 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (droga gminna stanowiąca działkę nr 365)
 
U_XXVII_242_17 Plik PDF (855 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (część prywatnej działki nr 291/7)
 
U_XXVII_234_17 Plik PDF (435 KB)
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XXVII_233_17 Plik PDF (170 KB)
zmieniającą uchwałę nr XXVI/215/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVI_225_17 Plik PDF (780 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 221/9 i 221/20)
 
U_XXVI_224_17 Plik PDF (790 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 134/3)
 
U_XXVI_223_17 Plik PDF (560 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 59/7, 61/1, 335/24, 335/36, 28/3 i 29/14)
 
U_XXVI_222_17 Plik PDF (630 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 335/25, 335/26 i 335/38)
 
U_XXVI_216_17 Plik PDF (310 KB)
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XXVI_215_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVI_213_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XXV_209_17 Plik PDF (410 KB)
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pszczółki
 
U_XIV_207_17 Plik PDF (195 KB)

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska


 
2016
 
U_XXIII_203_16 Plik PDF (515 KB)
zmieniająca uchwałę nr XXII/172/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXIII_202_16 Plik PDF (200 KB)
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
 
U_XXIII_201_16 Plik PDF (640 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 113/1)
 
U_XXIII_200_16 Plik PDF (650 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 116/6)
 
U_XXIII_199_16 Plik PDF (17.5 MB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 113/3 i 116/10)
 
U_XXIII_197_16 Plik PDF (465 KB)
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XXII_190_16 Plik PDF (1,7 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, dz. nr 223/10 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Kolnik, uchwalonego uchwałą nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XXII_189_16 Plik PDF (1,0 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
U_XXII_187_16 Plik PDF (1,75 MB)
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Ulkowy
 
U_XXII_186_16 Plik PDF (790 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki gminne nr 136 i 224)
 
U_XXII_185_16 Plik PDF (810 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 133/23, 133/38, 133/52, 133/12)
 
U_XXII_175_16 Plik PDF (330 KB)
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
 
U_XXII_173_16 Plik PDF (575 KB)
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXII_172_16 Plik PDF (2,0 MB)
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XXII_171_16 Plik PDF (170 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
 
U_XXII_170_16 Plik PDF (170 KB)
w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 r.
 
U_XX_163_16 Plik PDF (910 KB)
w sprawie nadania nazw ulicom w Skowarczu
 
U_XVI_145_16 Plik PDF (450 KB)
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_144_16 Plik PDF (170 KB)
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_143_16 Plik PDF (180 KB)
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVI_142_16 Plik PDF (430 KB)
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XVI_141_16 Plik PDF (800 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 145/36 i nr 145/9)
 
U_XVI_140_16 Plik PDF (170 KB)
zmieniająca uchwałę nr XII/86/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
U_XVI_139_16 Plik PDF (455 KB)
zmieniająca uchwałę nr XXXII/341/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
U_XV_130_16 Plik PDF (435 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatna działka nr 68/8)
 
U_XV_129_16 Plik PDF (710 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 62/7)
 
U_XIV_118_16 Plik PDF (350 KB)
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XIII_114_16 Plik PDF (580 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 344/1 i 345/26)
 
U_XIII_113_16 Plik PDF (515 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 79/6,79/12 i 79/28)
 
U_XIII_112_16 Plik PDF (610 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 135/2)
 
U_XIII_111_16 Plik PDF (4,9 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA”, obejmującego działkę o numerze ewid. 364/4, obręb Skowarcz
 
U_XIII_105_16 Plik PDF (355 KB)
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XIII_104_16 Plik PDF (335 KB)
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XIII_103_16 Plik PDF (255 KB)
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XIII_100_16 Plik PDF (170 KB)
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XIII_99_16 Plik PDF (175 KB)
w sprawie stawki opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIII_98_16 Plik PDF (215 KB)
zmieniająca uchwałę nr XII/84/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 

 
2015
 
U_XII_94_15 Plik PDF (435 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 261/1, 261/7 i 261/12)
 
U_XII_90_15 Plik PDF (535 KB)
w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Pszczółki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 
U_XII_86_15 Plik PDF (295 KB)
w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
U_XII_84_15 Plik PDF (550 KB)
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XII_83_15 Plik PDF (175 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
 
U_XII_82_15 Plik PDF (180 KB)
w sprawie podatku od nieruchomości na 2016 r.
 
U_IX_72_15 Plik PDF (605 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (działki nr 61 i 72/1)
 
U_IX_71_15 Plik PDF (705 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 201/1)
 
U_IX_63_15 Plik PDF (3.5 MB)
w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej w Pszczółkach oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_IX_62_15 Plik PDF (1.5 MB)
w sprawie Statutu Gminy Pszczółki
 
U_IX_61_15 Plik PDF (175 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/14 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
 
U_VII_54_15 Plik PDF (175 KB)
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r. i uchwałą nr XXIV/270/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
 
U_VII_45_15 Plik PDF (190 KB)
zmieniająca uchwałę nr V/25/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
U_VII_44_15 Plik PDF (180 KB)
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic i obwodów w gminie Pszczółki
 
U_VI_34_15 Plik PDF (180 KB)
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_V_31_15 Plik PDF (750 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 233/6, 233/12, 233/14, 233/22 i 233/25)
 
U_V_30_15 Plik PDF (690 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr 161 i 156/40)
 
U_V_25_15 Plik PDF (250 KB)
w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Gminnego w Pszczółkach na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
 
U_IV_20_15 Plik PDF (180 KB)
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
2014
 
U_III_19_14 Plik PDF (700 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 155/16)
 
U_III_18_14 Plik PDF (775 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki nr 202, 200/10 i 201/11)
 
U_III_14_14 Plik PDF (335 KB)
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXXII_341_14 Plik PDF (450 KB)
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Pszczółki
 
U_XXXII_335_14 Plik PDF (170 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
 
U_XXXII_334_14 Plik PDF (180 KB)
w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 r.
 
U_XXXI_331_14 Plik PDF (645 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kleszczewku (prywatna działka nr 98/24)
 
U_XXXI_330_14 Plik PDF (6,5 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
 
U_XXXI_324_14 Plik PDF (360 KB)
w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pszczółki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXI_323_14 Plik PDF (1,4 MB)
zmieniającą uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XXXI_319_14 Plik PDF (270 KB)
w sprawie statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach
 
U_XXXI_318_14 Plik PDF (270 KB)
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy Pszczółki
 
U_XXXI_317_14 Plik PDF (260 KB)
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych na terenie gminy Pszczółki
 
U_XXIX_310_14 Plik PDF (735 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (gminna działka nr 74)
 
U_XXVIII_299_14 Plik PDF (180 KB)
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Skowarczu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
 
U_XXVII_297_14 Plik PDF (540 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
 
U_XXVII_296_14 Plik PDF (540 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
 
U_XXVII_294_14 Plik PDF (270 KB)
w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach za szczególne osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej i w sporcie
 
U_XXVII_293_14 Plik PDF (180 KB)
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja”
 
U_XXVII_292_14 Plik PDF (175 KB)
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
 
U_XXVI_288_14 Plik PDF (510 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Kolniku (prywatne działki nr 223/5 i 223/8)
 
U_XXVI_287_14 Plik PDF (430 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatna działka nr 266/1)
 
U_XXVI_281_14 Plik PDF (750 KB)
zmieniającą uchwałę nr XI/102/11 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XXVI_280_14 Plik PDF (335 KB)
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt
 
2013
 
U_XXIV_270_13 Plik PDF (170 KB)
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/286/06 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki, zmienioną uchwałą nr IV/36/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
 
U_XXIV_269_13 Plik PDF (370 KB)
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pszczółki na lata 2013-2018 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 
U_XXIV_268_13 Plik PDF (170 KB)
zmieniająca uchwałę nr X/85/11 z dnia 26 października 2011 r. zatwierdzającą Regulamin przyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
 
U_XXIII_258_13 Plik PDF (470 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (prywatna działka nr 23/24)
 
U_XXIII_245_13 Plik PDF (165 KB)
zmieniająca uchwałę nr XVIII/202/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XXIII_243_13 Plik PDF (175 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.
 
U_XXIII_242_13 Plik PDF (180 KB)
w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 r.
 
U_XIX_224_13 Plik PDF (2,3 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27
 
U_XIX_220_13 Plik PDF (100 KB)
w sprawie górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy
 
U_XIX_219_13 Plik PDF (110 KB)
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
U_XIX_217_13 Plik PDF (100 KB)
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
U_XIX_216_13 Plik PDF (125 KB)
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
 
U_XIX_215_13 Plik PDF (145 KB)
zmieniająca uchwałę nr XL/370/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Pszczółki na 2011 rok
 
U_XVIII_206_13 Plik PDF (160 KB)
w sprawie korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
 
U_XVIII_205_13 Plik PDF (445 KB)
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XVIII_204_13 Plik PDF (350 KB)
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_203_13 Plik PDF (105 KB)
zmieniająca uchwałę nr XVI/180/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_202_13 Plik PDF (105 KB)
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVIII_201_13 Plik PDF (115 KB)
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVIII_199_13 Plik PDF (105 KB)
zmieniająca uchwałę nr XV/165/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
2012
 
U_XVI_181_12 Plik PDF (330 KB)
w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_180_12 Plik PDF (100 KB)
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XVI_179_12 Plik PDF (115 KB)
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania
 
U_XVI_178_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_XV_168_12 Plik PDF (7,8 MB)
zmieniająca uchwałę nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_XV_165_12 Plik PDF (80 KB)
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XV_163_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
 
U_XV_162_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
 
U_XIV_156_12 Plik PDF (360 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 215/5)
 
U_XIV_155_12 Plik PDF (640 KB)
zmieniajaca uchwałę nr IX/124/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Różynach
 
U_XIV_154_12 Plik PDF (420 KB)
w sprawie zaliczenia dwóch odcinków drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych
 
U_XIV_148_12 Plik PDF (4,7 MB)
zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
 
U_XIV_145_12 Plik PDF (160 KB)
w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w trudnych warunkach oraz niektórych innych składników, a także szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego"
 
U_XIV_144_12 Plik PDF (130 KB) 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
 
U_XIV_143_12 Plik PDF (70 KB)
zmieniająca uchwałę nr XIII/118/12 Rady Gminy Pszczudzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczóoraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 
U_XIV_142_12 Plik PDF (70 KB)
zmieniająca uchwałę nr XIII/121/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 
U_XIV_141_12 Plik PDF (125 KB)
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
 
U_XIV_136_12 Plik PDF (1,5 MB)
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
 
U_XIV_135_12 Plik PDF (70 KB)
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczółki
 
U_XIII_129_12 Plik PDF (450 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 158/22)
 
U_XIII_121_12 Plik PDF (105 KB)
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 
U_XIII_120_12 Plik PDF (75 KB)
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XIII_118_12 Plik PDF (360 KB)
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pszczółki oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 
2011
 
U_XI_104_11 Plik PDF (155 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka prywatna nr 220/73)
 
U_XI_103_11 Plik PDF (335 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicom w Pszczółkach (działki gminne nr 718 i nr 729)
 
U_XI_102_11 Plik PDF (285 KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
 
U_XI_100_11 Plik PDF (2,6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
 
U_XI_99_11 Plik PDF (2,0 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki
 
U_XI_98_11 Plik PDF (305 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_X_85_11 Plik PDF (175 KB)
zatwierdzająca Regulaminprzyznania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pszczółki
 
U_X_83_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_X_82_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczółki na 2012 rok
 
U_IX_77_11 Plik PDF (450 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skowarcz - działki nr 160, 154/34, i cz.449/27
 
U_IX_73_11 Plik PDF (65 KB)
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
U_IV_31_11 Plik PDF (1,7 MB)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy i Kleszczewko w Gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren Gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
 
2010
 
U_III_18_10 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki".
 
U_III_15_10 Plik PDF (70 KB)
w sprawie szczególnych zasad, sposobów i trybu umarzania , odraczania terminów spłat oraz rozkładania na raty należnośći pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminnych jednostek organizacyjnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 
U_XL_373_10 Plik PDF (145 KB)
w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki".
 
U_XL_372_10 Plik PDF (75 KB)
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Pszczółki w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
U_XXXIII_308_10 Plik PDF (75 KB)
w sprawie wysokości opłaty adiacenckiej, zmienionej uchwałą Nr XXXI/285/09 Rady Gminy Pszczólki z dnia 12 listopada 2009 r.
 
U_XXXIII_306_10 Plik PDF (85 KB)
w sprawie nadania statutu instytucji kultury działającej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach.
 
2009
 
U_XXXI_285_09 Plik PDF (70 KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2001 Rady Gminy Pszczółki z dnia 6 czerwca 2001 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 
U_XXXI_284_09 Plik PDF (2,0 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki.
 
U_XXXI_283_09 Plik PDF (1,6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki.
 
U_XXVIII_263_09 Plik PDF (2,3 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz.

 
2008
 
U_XXI_199_08
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Pszczółki do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 
U_XX_186_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skowarcz
 
U_XX_185_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrowite
 
U_XX_184_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kleszczewko
 
U_XX_183_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolnik
 
U_XX_182_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różyny
 
U_XX_181_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębielcz
 
U_XX_180_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ulkowy
 
U_XX_179_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelisławki
 
U_XX_178_08
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pszczółki
 
U_XVIII_160_08
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2003 roku ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego p.n. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki, zmienionej Uchwałą Nr IX/126/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. Nr XIII/176/04 z 26 sierpnia 2004r., Nr VIII/71/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku
 
U_XVI_143_08
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/270/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ulg stosowanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz najemcy oraz ustalenia wysokości oprocentowania zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości, rozłożonej na raty
 
2007
 
U_XII_108_07
w sprawie ustalenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Pszczółki
 
U_XII_103_07
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pszczółki do lokalnej Grupy Działania "Trzy Krajobrazy" w charakterze członka zwyczajnego
 
U_XII_102_07
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki
 
U_VIII_71_07
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w realizacji zadania inwestycyjnego p.n.budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki
 
U_VIII_69_07
sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
 
U_IV_36_07
w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII/286/06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Pszczółki.
 
2006
 
U_II_25_06
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki.
 
U_XXX_312_06
w sprawie obwodów głosowania
 
U_XXVIII_286_06
w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki
 
2005
 
U_XIX_229_05
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzenie i wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki.
 
U_XIX_226_05
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
 
U_XIX_224_05
w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Pszczółki uchwalonego Uchwałą Nr V/56/03 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 kwietnia 2003 roku
 
U_XIX_217_05
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 
2004
 
U_XVI_192_04
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 318, 315/2, cz. dz. nr 263, 264/1, na terenie wsi Pszczółki gmina Pszczółki.
 
U_XI_146_04
w sprawie opłaty prolongacyjnej
 
2003
 
U_IX_125_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla dz. nr ew. 224/1 we wsi Kolnik.
 
U_V_69_03
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej
 
U_V_67_03
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Pszczółki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
U_IV_44_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA” obejmującego: działkę o numerze ewidencyjnym 364/4 obręb Skowarcz.
 
U_IV_43_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działek o nr ew. 267 i 268 we wsi Skowarcz.
 
U_IV_42_03
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pszczółki dla działki nr 20/9 w obrębie wsi Żelisławki.
 
2002
 
U_II_26_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew.145/7 w miejscowości Różyny.
 
U_II_25_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew.98 w miejscowości Kleszczewko.
 
U_II_24_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki nr ew. 326/5 we wsi Skowarcz.
 
U_II_23_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy, Kleszczewko w gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi – fragmentu przebiegającego przez teren gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
 
U_II_22_02
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki nr ew. 29/2 we wsi Kleszczewko.

Liczba odsłon:7842
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2018-02-13 11:00:11
Treść wytworzył(a): Dorota Gromadzka, 2012-10-10 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-13 10:59:22