Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów >> REJESTR ZBIORÓW DANYCH

Lp. Nazwa zbioru Szczegóły
1 Elektroniczny obieg dokumentów PDF
2 Ewidencja ludności PDF
3 Płatnicy opłat za wodę i ścieki PDF
4 Najemcy mieszkań komunalnych PDF
5 Ewidencja działalności gospodarczej PDF
6 System księgowości budżetowej PDF
7 Właściciele nieruchomości objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi PDF
8 Kontrahenci kasy PDF
9 Dane osobowe pracowników dla ZUS PDF
10 Podatnicy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości PDF
11 Podatnicy podatku i opłat lokalnych oraz płatnicy należności nieopodatkowanych PDF
12 Podatnicy podatku od środków transportu PDF
13 Księgi stanu cywilnego PDF
14 Rejestr wyborców PDF
15 Subskrybenci systemu powiadamiania SMS PDF
16 System informacji oświatowej PDF

 

 

 

 

Liczba odsłon:328
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2015-10-15 14:23:59
Treść wytworzył(a): Rafał Laskowski, 2015-10-13 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-10-15 14:23:18