Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-06-21 15:54:50Z.P. Jednostrki organizacyjne 2018Knut EwaAktualizacja dokumentu
2018-06-21 15:51:28Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach w ramach projektu „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy PszczółkiKnut EwaAktualizacja dokumentu
2018-06-21 15:51:20Zał. 1.3.docxKnut EwaDodanie pliku
2018-06-21 15:51:08Zał. 1.2.docxKnut EwaDodanie pliku
2018-06-21 15:50:41Zał. 1.1.docxKnut EwaDodanie pliku
2018-06-21 15:50:16SIWZ_2018_06_21 - przedszkole - pomoce dydaktyczne.docKnut EwaDodanie pliku
2018-06-21 15:49:18Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-06-21 15:46:14Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach w ramach projektu „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” - rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy PszczółkiKnut EwaUtworzenie dokumentu
2018-06-21 14:18:36PetycjeLaskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-06-21 14:18:18PetycjeLaskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-06-21 14:17:53SKMBT_22318062112200.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2018-06-20 15:16:06Praca 2018Laskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-06-20 15:15:37ds. zagospodarowania przestrzennego.pdfLaskowski RafałDodanie pliku
2018-06-20 14:01:19Nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem węzła integracyjnego w PszczółkachKnut EwaAktualizacja dokumentu
2018-06-20 14:01:11SKMBT_C22018062012570.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-06-20 14:00:12Budowa wodociągu w Pszczółkach przy ul. ŻuławskiejKnut EwaAktualizacja dokumentu
2018-06-20 13:59:52SKMBT_C22018062012571.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-06-19 15:02:16Z.P. Roboty budowlane 2018Knut EwaAktualizacja dokumentu
2018-06-19 15:00:39Wykonanie ścieżek w alei dębowej w SkowarczuKnut EwaAktualizacja dokumentu
2018-06-19 15:00:33Zał. nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót - ścieżki aleja Dębowa.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-06-19 14:58:59Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. tech. i ST.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-06-19 14:57:42SIWZ_ ścieżki aleja 2018 - 19.06.2018.docKnut EwaDodanie pliku
2018-06-19 14:56:49https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-06-19 14:56:06Wykonanie ścieżek w alei dębowej w SkowarczuKnut EwaUtworzenie dokumentu
2018-06-19 13:50:15Zarządzenia Wójta 2018Laskowski RafałAktualizacja dokumentu