Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2018-02-20 15:31:30KontaktLaskowski RafałAktualizacja dokumentu
2018-02-20 15:09:18Z.P. Roboty budowlane 2018Knut EwaAktualizacja dokumentu
2018-02-20 15:07:03Zagospodarowanie węzła integracyjnego w PszczółkachKnut EwaAktualizacja dokumentu
2018-02-20 15:05:49Budowa węzła integracyjnego w PszczółkachKnut EwaAktualizacja dokumentu
2018-02-20 15:04:19Budowa węzła integracyjnego w PszczółkachKnut EwaAktualizacja dokumentu
2018-02-20 15:04:11Zał. nr 10 do SIWZ - Cz. I.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:49:00SIWZ_ZIT - 2018-02-20.docKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:48:21SIWZ_ZIT - 2018-02-13.docKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:47:14SKMBT_C22018022014410.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:37:54Budowa węzła integracyjnego w PszczółkachKnut EwaUtworzenie dokumentu
2018-02-20 14:11:04Zał. nr 3 do SIWZ - Część III - Przedmiar robót.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:10:49Zał. nr 2 do SIWZ - Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:10:27Zał. nr 1 do SIWZ - Część III - Dokumentacja projektowa - Projekt wykonawczy.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:09:26Zał. nr 3 do SIWZ - Kolnik - Przedmiar robót.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:09:09Zał. nr 2 do SIWZ - Kolnik - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:06:52Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy -Kolnik - Układ drogowy.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:03:18Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 14:01:32Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 13:59:20Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Kolnik - Elektroenergetyka.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 13:55:45Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Układ drogowy.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 13:53:34Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Projekt zagospodarowania terenu.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 13:47:32Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Odwodnienie dróg.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 13:46:10Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Konstrukcje inżynierskie.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 13:44:04Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Informacja BIOZ.pdfKnut EwaDodanie pliku
2018-02-20 13:43:39Zał. nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany - Kolnik - Elektroenergetyka.pdfKnut EwaDodanie pliku