Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Strona główna >> PETYCJE
 
Informacje ogólne plik PDF
 
Ustawa o petycjach plik PDF
 
Zbiorcza informacja o petycjach - 2016 plik PDF
 
Zbiorcza informacja o petycjach - 2015 plik PDF
 
 
Petycje złożone w 2016 r.
Numer Petycja Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 4.11.2016 Obniżenie stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych Zadekretowany do Referatu finansowego 31.12.2016 pobierz
Petycje złożone w 2017 r.
2 pobierz 18.01.2017 Wnioskowanie kursowania autobusow w solectwie Kleszczewko

Przekazano na stanowisko ds. ewidencji dzialalności gospodarczej.
25.01.2017 uzupełniono adres do korespondencji.

24.04.2017 pobierz
3 pobierz 23.02.2017 Budowa boiska piłkarskiego trawiastego w Skowarczu Przekazano na stanowisko ds. rolnictwa i utrzymania zieleni 22.05.2017 pobierz
4 pobierz 26.05.2017 Przekształcenie placu przy stadionie w Pszczółkach na osiedlowy parking Przekazano na stanowisko kierownika referatu inwestycji i rozwoju gminy 26.08.2017 pobierz