Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
 
 <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007>
 
57/17 z 06.10.2017 Plik PDF (280 KB)
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
56/17 z 05.10.2017 Plik PDF (280 KB)
w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
55/17 z 05.10.2017 Plik PDF (300 KB
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu i Pszczółkach przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
54/17 z 03.10.2017 Plik PDF (30 KB)
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Pszczółki
 
53/17
 
52/17 z 02.10.2017 Plik PDF (300 KB)
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 
51/17 z 28.09.2017 Plik PDF (1.3 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
50/17 z 19.09.2017 Plik PDF (1.6 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
49/17 z 19.09.2017 Plik PDF (200 KB)
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2018 rok.
 
48/17 z 31.08.2017 Plik PDF (2.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
47/17
 
46/17 z 25.08.2017 Plik PDF (890 KB)
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczółki w I półroczu 2017r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 
45/17 z 10.08.2017 Plik PDF (210 KB)
w sprawie powierzenia pani Jolancie Słupeckiej stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Pszczółkach, ul. Szkolna 5
 
44/17 z 01.08.2017 Plik PDF (90 KB)
zmieniające zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2017 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
43/17 z 27.07.2017 Plik PDF (1.7 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
42/17 z 18.07.2017 Plik PDF (75 KB)
w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych
 
41/17 z 18.07.2017 Plik PDF (70 KB)
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
40/17 z 17.07.2017 Plik PDF (130 MB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Żelisławki przeznaczonych do sprzedaży
 
39/17 z 17.07.2017 Plik PDF (2.2 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
38/17 z 27.06.2017 Plik PDF (120 KB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do dzierżawy
 
37/17 z 23.06.2017 Plik PDF (1.0 MB)
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie Pszczółki
 
36/17 z 19.06.2017 Plik PDF (2,2 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
35/17 z 01.06.2017 Plik PDF (4,2 MB)
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
34/17 z 01.06.2017 Plik PDF (635 KB)
w sprawie: powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pszczółki
 
33/17 z 19.05.2017 Plik PDF (60 KB)
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach.
 
32/17 z 19.05.2017 Plik PDF (1.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
31/17 z 17.05.2017 Plik PDF (285 KB)
zmieniające Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów w ramach projektu API Festiwal i ustalenia ich regulaminów 
 
30/17 z 09.05.2017 Plik PDF (280 KB)
w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
29/17 z 05.05.2017 Plik PDF (455 KB)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola prowadzonego przez gminę Pszczółki
 
28/17 z 25.04.2017 Plik PDF (600 KB)
w sprawie ogłoszenia konkursów w ramach projektu API Festiwal i ustalenia ich regulaminów
 
27/17
 
26/17 z 25.04.2017 Plik PDF (2.1 MB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2016 rok
 
25/17 z 25.04.2017 Plik PDF (2.35 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
24/17 z 24.04.2017 Plik PDF (75 KB)
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2017 r.
 
23/17 z 18.04.2017 Plik PDF (1.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
22/17 z 11.04.2017 Plik PDF (525 KB)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola prowadzonych przez gminę Pszczółki
 
21/17 z 07.04.2017 Plik PDF (75 KB)
w sprawie wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2017 r.
 
20/17 z 07.04.2017 Plik PDF (285 KB)
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
19/17 z 07.04.2017 Plik PDF (280 KB)
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanym Zarządzeniem Nr 58/04 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 sierpnia 2004 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 62/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 października 2005 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 15/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 1 marca 2007 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 24/15 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 maja 2015 r.
 
18/17 z 05.04.2017 Plik PDF (1.75 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
17/17 z 04.04.2017 Plik PDF (45 KB)
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkola publicznego oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki.
 
16/17 z 24.03.2017 Plik PDF (915 KB)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 rok.
 
15/17
 
14/17 z 15.03.2017 Plik PDF (2.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
13/17
 
12/17 z 23.02.2017 Plik PDF (2.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
11/17 z 08.02.2017 Plik PDF (715 KB)
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
10/17 z 26.01.2017 Plik PDF (230 KB)
w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne
 
9/17 z 25.01.2017 Plik PDF (700 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
8/17 z 23.01.2017 Plik PDF (215 KB)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości od 30.000 euro do 750.000 euro
 
7/17 z 20.01.2017 Plik PDF (205 KB)
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rębielcz w celu wyboru sołtysa
 
6/17 z 12.01.2017 Plik PDF (635 KB)
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
5/17 z 10.01.2017 Plik PDF (1.5 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok.
 
4/17
 
3/17 z 02.01.2017 Plik PDF (410 KB)
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 
2/17 z 02.01.2017 Plik PDF (210 KB)
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
1/17 z 02.01.2017 Plik PDF (90 KB)
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2017 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia

 

 

 

 

 

Liczba odsłon:36
Treść wprowadził(a): Brzozowski Rafal, 2017-10-20 14:15:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-20 13:31:31