Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> UCHWAŁY RADY GMINY / PROTOKOŁY
 
<2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
SESJA nr XXIX z 29.08.2017
 
 
U_XXIX_251_17 Plik PDF (165 KB)
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji
 
U_XXIX_250_17 Plik PDF (410 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXIX_249_17 Plik PDF (355 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
U_XXIX_248_17 Plik PDF (165 KB)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej GMINIE LIPUSZ
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXVIII z 10.08.2017
 
 
U_XXVIII_247_17 Plik PDF (1.3 MB)
zmieniająca uchwałę nr IX/63/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Wincentego Witosa i Elizy Orzeszkowej oraz drogi dz. nr 39 w Żelisławkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XXVIII_246_17 Plik PDF (180 KB)
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest gmina Pszczółki
 
U_XXVIII_245_17 Plik PDF (415 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXVIII_244_17 Plik PDF (565 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXVII z 13.06.2017
 
 
U_XXVII_243_17 Plik PDF (390 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrowite (droga gminna stanowiąca działkę nr 365)
 
U_XXVII_242_17 Plik PDF (855 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (część prywatnej działki nr 291/7)
 
U_XXVII_241_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie sprzedaży części działki nr 866/4 i 248/5 w Pszczółkach
 
U_XXVII_240_17 Plik PDF (170 KB)
uchylająca uchwałę nr XVI/183/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki, uchwalonego uchwałą nr II/25/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
U_XXVII_239_17 Plik PDF (10 MB)
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Pszczółki na lata 2017-2020
 
U_XXVII_238_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 659/2 w Pszczółkach
 
U_XXVII_237_17 Plik PDF (160 KB)
w sprawie sprzedaży części działki nr 416/5 w Pszczółkach
 
U_XXVII_236_17 Plik PDF (160 KB)
w sprawie sprzedaży działki nr 356 w Skowarczu
 
U_XXVII_235_17 Plik PDF (165 KB)
w sprawie nabycia działki nr 45/17 w Pszczółkach
 
U_XXVII_234_17 Plik PDF (435 KB)
w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
 
U_XXVII_233_17 Plik PDF (170 KB)
zmieniającą uchwałę nr XXVI/215/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVII_232_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z miejscowością Znamieńsk i Gwardiejskim Okręgiem Miejskim (Federacja Rosyjska, Obwód Kaliningradzki)
 
U_XXVII_231_17 Plik PDF (165 KB)
w sprawie porozumienia z Powiatem Gdańskim na realizację zadania pn. "Święto Miodu Pszczółkowskiego"
 
U_XXVII_230_17 Plik PDF (420 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXVII_229_17 Plik PDF (555 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
U_XXVII_228_17 Plik PDF (175 KB)
w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
 
U_XXVII_227_17 Plik PDF (160 KB)
w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2016 r.
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXVI z 28.03.2017
 
 
U_XXVI_226_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 453/14 i 451/1 w Pszczółkach
 
U_XXVI_225_17 Plik PDF (780 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatne działki nr 221/9 i 221/20)
 
U_XXVI_224_17 Plik PDF (790 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (prywatna działka nr 134/3)
 
U_XXVI_223_17 Plik PDF (560 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (droga gminna stanowiąca działki nr 59/7, 61/1, 335/24, 335/36, 28/3 i 29/14)
 
U_XXVI_222_17 Plik PDF (630 KB)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (prywatne działki nr 335/25, 335/26 i 335/38)
 
U_XXVI_221_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie komunalizacji działki nr 115/1 w Kleszczewku
 
U_XXVI_220_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie komunalizacji działki nr 196/3 w Pszczółkach
 
U_XXVI_219_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w działce 222/17 w Pszczółkach
 
U_XXVI_218_17 Plik PDF (510 KB)
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 
U_XXVI_217_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie realizacji projektu pn. "Cała naprzód I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
 
U_XXVI_216_17 Plik PDF (310 KB)
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Gminnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pszczółki
 
U_XXVI_215_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXVI_214_17 Plik PDF (440 KB)
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.
 
U_XXVI_213_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_XXVI_212_17 Plik PDF (435 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
U_XXVI_211_17 Plik PDF (520 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXV z 13.02.2017
 
 
U_XXV_210_17 Plik PDF (170 KB)
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz"
 
U_XXV_209_17 Plik PDF (410 KB)
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pszczółki
 
U_XXV_208_17 Plik PDF (375 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2017 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI
 

 
SESJA nr XXIV z 17.01.2017
 
U_XXIV_207_17 Plik PDF (355 KB)
w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
 
U_XXIV_206_17 Plik PDF (180 KB)
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pszczółki do nowego ustroju szkolnego
 
U_XXIV_205_17 Plik PDF (435 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2017-2022
 
PROTOKÓŁ SESJI
LISTA OBECNOŚCI

 

Liczba odsłon:38
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2017-09-11 15:59:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-11 15:58:56