Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> Wzory formularzy >> PODATKI
 
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 PDF DOC
Deklaracja na podatek rolny DR-1 PDF DOC
Załącznik ZR-1/A PDF DOC
Załącznik ZR-1/B PDF DOC
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 PDF DOC
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 PDF DOC
Załącznik ZN-1/A PDF DOC
Załącznik ZN-1/B PDF DOC
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 PDF DOC
Deklaracja na podatek leśny DL-1 PDF DOC
Załącznik ZL-1/A PDF DOC
Załącznik ZL-1/B PDF DOC
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 PDF -
Załącznik do deklaracji DT-1/A PDF -
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą zobowiązań podatkowych PDF -

 

 

Podatki i należności niepodatkowe stanowiące dochody Gminy Pszczółki należy wpłacać na nr konta gminy w  BS Pszczółki 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007.