Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Zamówienia publiczne >> Usługi >> Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiazań.