Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Urząd Gminy w Pszczółkach
Adres ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki
email urzad@pszczolki.pl
ePUAP /2204062/skrytka
NIP 6040019196
Regon 000545053
Nr konta BS Pszczółki 83 8337 0001 0000 0286 2000 0007
Kod TERYT 2204062
Godziny pracy urzędu
Poniedziałek 7.30 - 16.30
Wtorek Praca wewnętrzna
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

  

Wykaz pracowników
nr pokoju stanowisko pracownik kontakt nr wew.
1 sekretariat Dorota Borkowska

tel. 58 683 91 28
tel. 512 048 786
fax. 58 682 91 95
urzad@pszczolki.pl

325
3 Wójt Gminy Maciej Urbanek tel. 58 683 91 28  
4

Zastępca Wójta

Główny specjalista ds. rozwoju gminy

Piotr Chajewski tel. 58 683 91 28  
24

Sekretarz

Koordynator ds. dostępności

Olga Laskowska tel. 512 048 701 304
KSIĘGOWOŚĆ
11 Skarbnik gminy Jarosław Chyliński tel. 58 683 91 28  
11 z-ca Skarbnika - tel. 504 475 131 356
12 księgowość Ewelina Szlija tel. 58 682 93 97 310
10 księgowość podatkowa Marlena Stręciwilk-Swatowska tel. 58 682 94 99 314
10 podatki lokalne Roksana Pałucha tel. 504 475 339 360
10 księgowość podatkowa Wiesława Gołąb tel. 786 957 472 348
10 płace Renata Walkowiak tel. 58 683 95 11 331
10 płace oświata Barbara Sabatowska
10 księgowość budżetowa Katarzyna Czerwonka tel. 58 682 94 51 312
10 księgowość budżetowa Dorota Rulewska tel. 58 683 94 44 330
10 księgowość budżetowa, VAT Monika Łożyńska tel. 58 682 93 96 309
10 księgowość budżetowa Agnieszka Gajewska tel. 504 475 077 355
INWESTYCJE
16 Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Anna Gołkowska tel. 58 682 93 43 303
14 zagospodarowanie przestrzenne Agnieszka Rogińska tel. 58 682 95 46 315
14 obrót nieruchomościami Anna Szymecka-Jocz tel. 58 682 99 89 318
14 sprawy komunalne i opłaty Angelika Woźnica tel. 786 957 461 344
13 ochrona środowiska Justyna Porożyńska-Majewska tel. 786 957 459 342
15 gospodarka odpadami Piotr Jocz tel. 512 048 766 311
15 infrastruktura drogowa - tel. 786 957 455 341
15 rolnictwo, tereny wiejskie Jarosław Drzewiecki tel. 512 048 754 316
13 infrastruktura wodno-kanalizacyjna - tel. 58 682 90 41 327
STANOWISKA SAMODZIELNE
Kamienica kultury kultura i turystyka  Ewa Grabowska tel. 58 683 90 01 319
Kamienica kultury sport i rekreacja Anna Jankowska tel. 58 683 91 24 324
6 Urząd Stanu Cywilnego
obsługa Rady Gminy
Dorota Gromadzka tel. 58 682 92 44 306
7 ewidencja ludności Danuta Krefta tel. 58 682 93 04 307
5 dostawa wody i odprowadzanie ścieków - tel. 58 682 92 03 305
5 działalność gospodarcza Katarzyna Walińska tel. 786 957 462 345
25 zamówienia publiczne Ewa Knut tel. 512 048 764 317
25 projekty Władysław Jankow tel. 58 682 94 60 313
25 sprawy organizacyjno-administracyjne Henryka Głogowska tel. 58 683 91 74 328
22 kadry Monika Krefta tel. 504 475 162 357
22 promocja Anna Jankowska tel. 58 683 91 47 333
23 edukacja Kamila Domagała tel. 504 475 167 358
23 archiwum Justyna Górska tel. 786 957 460 343
25 informatyk, obrona cywilna, BHP Rafał Brzozowski tel. 58 683 94 00 329
25 informatyk Rafał Laskowski tel. 58 683 91 29 326

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki

- kierownik Beata Nowakowska tel. 58 683 90 89
fax. 58 682 97 74
321
1 pracownik socjalny Elżbieta Szlagowska tel. 504 450 587 350
1 pracownik socjalny Agnieszka Kuniszewska tel. 512 909 126 126
2 świadczenia rodzinne Alicja Draheim tel. 58 683 90 96 322
świadczenia alimentacyjne Jolanta Pajdak
3 świadczenia Małgorzata Klamann tel. 58 683 91 23 323
4 główny księgowy Anna Ziewiec tel. 512 909 105 105
5 pracownik socjalny Michalina Frost tel. 512 909 116 116
5 profilaktyka środowiskowa Iwona Gudyka tel. 58 683 90 78 320

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PSZCZÓŁKACH

ul. Kościelna 8A, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Renata Ziółek

tel. 506 280 248

biblioteka@pszczolki.pl

Wypożyczalnia Bogumiła Tuźnik

tel. 506 280 387

SZKOŁA PODSTAWOWA W PSZCZÓŁKACH

ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

ul. Pomorska 25, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Patrycja Linda-Górka tel. 58 682 94 50

PRZEDSZKOLE W PSZCZÓŁKACH

ul. Szkolna 4, 83-032 Pszczółki

Dyrektor Jolanta Słupecka tel. 58 682 91 46

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻYNACH

Różyny, ul. Kościelna 2, 83-031 Łęgowo

Dyrektor Grażyna Lewandowska tel. 58 691 15 11

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOWARCZU

Skowarcz ul. Gdańska 9, 83-032 Pszczółki

Dyrektor

Karol Gołąbek tel. 58 682 91 40

ZESPÓŁ OGNIWA POLICJI W PSZCZÓŁKACH

ul. Pomorska 29, 83-032 Pszczółki

 

 

tel. 47 74 24 319

DZIELNICOWY REJONU GMINY PSZCZÓŁKI
Aspirant Krzysztof Zielke tel. 571 335 242

KOMISARIAT POLICJI W TRĄBKACH WIELKICH

ul. Gdańska 8, 83-034 Trąbki Wielkie

Komendant Adam Baczewski tel. 47 74 24 327

Zgłoszenia awarii wod-kan (po godzinach pracy urzędu)

E.B.I Greensky sp. z o. o.   tel. 795 467 907