Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Zamówienia publiczne >> Usługi >> Sporządzenie zmiany polegającej na aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegogminy Pszczółki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania obrębu geodezyjnego Rębielcz, gmina Pszczółki