Urząd Gminy w Pszczółkach
Strona główna >> Zamówienia publiczne >> USŁUGI
 
<2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008>
 
Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Pszczółki
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odczyty i plombowania wodomierzy na terenie gminy Pszczółki - 19.12.2012 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania19.12.2012
 
Usuwanie awarii sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, odczyty i plombowania wodomierzy na terenie gminy Pszczółki - 23.08.2012 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania 13.08.2012
 
Świadczenie usługi przeozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania01.08.2012
 
Zapytanie cenowe na wykonanie usługi obejmującej obsługę imprezy Święto Miodu Pszczółkowskiego w ramach projektu "Zagospodarowanie arku Lipowego w Pszczółkach" 04.07.2012
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielcz, Żelisławki, Kleszczewko - etap II i Różyny ul. Makowa i Wrzosowa - etap II  01.06.2012
 
Usuwanie awarii sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, odczyty i plombowania wodomierzy na terenie gminy Pszczółki 19.12.2012
 
Sporządzenie zmiany polegajacej na aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, gmina Pszczółki 19.04.2012
 
Utrzymanie terenów sportowych w gminie Pszczólki 06.04.2012
 
Wycena nieruchomości na terenie gminy Pszczółki 06.04.2012
 
Sporządzenie zmiany polegajacej na aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, gmina Pszczółki  04.04.2012
 
Sporządzenie zmiany polegającej na aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, gmina Pszczółki  16.03.2012
 
Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych, znajdujacych się na terenie Gminy Pszczółki