Urząd Gminy w Pszczółkach
Strona główna  >> Zamówienia publiczne >> USŁUGI
<2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008>
 
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
Świadczenie usługi edukacyjnej dot. indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki w ramach projektu „Pszczółkowska Akademia Juniora – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki”. 14.12.2011 
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odczyty i plombowania wodomierzy na terenie Gminy Pszczółki 14.12.2011
 
Świadczenie usługi edukacyjnej dot. indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki w ramach projektu „Pszczółkowska Akademia Juniora – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dla dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki”. 22.11.2011
 
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki 27.10.2011
 
Zakup wraz z dostawą i montażem pomp do przepompowni PC i PE w miejscowości Różyny 26.10.2011
 
Zakup wraz z dostawą i montażem pomp do przepompowni ścieków PC i PE w miejscowości Różyny 18.10.2011
 
Usuwanie awarii sieci, urządzeń i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz odczyty i plombowania wodomierzy na terenie Gminy Pszczółki 14.10.2011
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł 23.09.2011
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2011/2012  19.08.2011
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2011/2012 11.08.2011
 
Konserwacja i dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki 22.02.2011
 
Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pszczółki 14.01.2011