Urząd Gminy w Pszczółkach
Strona główna  >> Zamówienia publiczne >> USŁUGI
<2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008>
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty i plombowania wodomierzy na terenie Gminy Pszczółki 23.12.2010
 
Usuwanie awariikonsrwacja sieci, urządzeń i przyłaczy wodociągowych, kanalizacji sanirarnej i deszczowej, odczyty i plombowania wodomierzy na terenia Gminy Pszczółki 15.12.2010
 
Wykonanie dokumentacji projektowej  dla przebudowy dróg osiedlowych na terenie Gminy Pszczółki. 10.11.2010
 
Sporządzenie audytu energetycznego  oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację dla wybranych placówek oświatowych na terenie Gminy Pszczółki. 22.09.2010
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania, w roku szkolnym 2010/2011 28.07.2010 
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania, w roku szkolnym 2010/2011 14.07.2010
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań. 07.06.2010
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 190005G Różyny - Kleszczewko - Ulkowy. 12.03.2010
 
Konserwacja i dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Pszczółki. 21.01.2010