Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Informujemy, iż Urząd Gminy w Pszczółkach uruchomił usługę "Elektronicznej Skrzynki Podawczej", przy pomocy której interesanci mogą składać podpisane "kwalifikowanym podpisem elektronicznym" oficjalne wnioski do naszego urzędu.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie: 

 ePUAP_www_kontra1
 

Po założeniu konta, dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem. 
Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików: DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularza nie może przekroczyć 3 MB.
Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.