Urząd Gminy w Pszczółkach

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wodę  PDF
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków PDF
Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków PDF
Wzór umowy na dostwę wody PDF
Wzór umowy na odprowadzanie ścieków PDF
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)/przydomowych oczyszczalni ścieków/umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych PDF