Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Władze Gminy >> KOMPETENCJE ZASTĘPCY WÓJTA 


  • Koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Wójta,
  • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
  • gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz (Public Relations),
  • nadzór nad działalnością gminnych placówek kulturalnych,
  • koordynowanie działań dotyczących organizacji imprez rekreacyjnych, masowych itp.,
  • podejmowanie czynności administracyjnych w sprawach nie cierpiących zwłoki w granicach upoważnienia Wójta,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, zwłaszcza pełnienie obowiązków podczas nieobecności Sekretarza Gminy,
  • prowadzenie i nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Gminę,
  • przygotowywanie planów inwestycyjno – remontowych i ich realizacja,
  • pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. zamówień publicznych, nadzór nad prowadzonymi postępowaniami w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Liczba odsłon:1884
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2009-11-20 11:18:44
Treść wytworzył(a): Rafał Laskowski, 2008-10-12 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2009-04-02 10:45:03