Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel PDF
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu PDF
Wydanie dowodu osobistego PDF
Zgłoszenie pobytu stałego PDF
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego PDF
Zgłoszenie pobytu czasowego PDF
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego PDF
   
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) PDF
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) PDF