Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, realizowanego przez Gminę Pszczółki
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Różynach
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2020 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2020 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
OGŁOSZENIE 19.12.2018, Plik PDF (322 KB)
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej 14.11.2018, Plik PDF (1.2 MB)
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej 14.11.2018, Plik PDF (228 KB)
 
OGŁOSZENIE 22.12.2017, Plik PDF (335 KB)
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
Konkurs ofert na powierzenie wykonania w 2018 r. zadania z zakresu pomocy społecznej 21.11.2017, Plik PDF (1.1 MB)
 
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursu ofert na powierzenie wykonania w 2018 roku zadania z zakresu pomocy społecznej 21.11.2017, Plik PDF (230 KB)
 
OGŁOSZENIE 23.12.2016, Plik PDF (335 KB)
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
OGŁOSZENIE 21.12.2015 , Plik PDF (220 KB)
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania z zakresu pomocy społecznej
 
OGŁOSZENIE 24.11.2015 , Plik PDF (215 KB)
ws. otwartego konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, wykonywanego przez Gminę Pszczółki.
 
OGŁOSZENIE 20.12.2013, Plik PDF (215 KB)
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania z zakresu pomocy społecznej.
 
OGŁOSZENIE 26.11.2013 , Plik PDF (215 KB)
ws. otwartego konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanego ze środków rządowych, wykonywanego przez Gminę Pszczółki.