Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

I. DANE

Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty i plombowania wodomierzy oraz wystawianie faktur za zużytą wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Pszczółki, z dnia 2018-01-02
USŁUGI
Termin składania ofert: 2018-01-10
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-02-28 09:56:26

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_22318010215100.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7
SIWZ_awarie_2018 - 2019- 02.01.2018.doc

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_22318011016300.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_22318012511170.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SKMBT_C22018022809381.pdf