Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

I. DANE

Wykonanie ścieżek w alei dębowej w Skowarczu, z dnia 2018-06-19
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2018-07-05
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2018-08-07 13:15:05


II. TREŚĆ


ogłoszenie o zamówieniu

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-19 14:56:49
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 3 do nr 7

SIWZ_ ścieżki aleja 2018 - 19.06.2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: SIWZ_ ścieżki aleja 2018 - 19.06.2018.doc
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-19 14:57:42
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. tech. i ST.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do SIWZ - Dok. tech. i ST.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-19 14:58:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 1.33 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar Robót

Zał. nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót - ścieżki aleja Dębowa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót - ścieżki aleja Dębowa.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-06-19 15:00:33
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.15 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK


IV. KOMUNIKATY


Informacja z otwarcia ofert

SKMBT_C22018070512090.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018070512090.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-05 13:11:45
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.26 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą wraz z oświadczeniem o przedłużeniu terminu związania ofertą

wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - BIP.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą - BIP.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-07-31 11:34:05
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: pdf


V. WYNIKI


ogłoszenie wyniku postępowania - unieważnienie

SKMBT_C22018080709291.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: SKMBT_C22018080709291.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2018-08-07 13:14:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Knut Ewa
Rozmiar pliku: 0.31 MB
Rozszerzenie pliku: pdf