Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> Wybory >> Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
 
Postanowienie nr 978/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej
 
Postanowienie nr 920/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej
 
Postanowienie nr 827/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmiany w składzie Komisji Wyborczej
 
Informacje o Składach Obwodowych Komisji Wyborczych
 
Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
Informacja w sprawie zwolania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych
 
Postanowienie nr 730/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zwolania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych
 
Postanowienie nr 760/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I 13/09/2019 - uzupełnienie przez komitety wyborcze składów OKW
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 9 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych oraz możliwości głosowania.
 
Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej