Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego doc pdf
Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym do dodatku osłonowego doc pdf
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego do dodatku osłonowego doc pdf
Klauzula informacyjna do dodatku osłonowego doc pdf