Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Oświadczenia na koniec kadencji (kadencja VIII)
1 Anna Staniewicz
2 Krzysztof Kutkowski
3 Wioleta Bizior
4 Paweł Cichocki
5 Marta Grzeszczyk
6 Przemysław Jaskólski
7 Magdalena Niemczuk
8 Tomasz Nowosad
9 Piotr Pestka
10 Ryszard Pstrągowski
11 Krystyna Szulc
12 Waldemar Walejko
13 Sławomir Ziętek
14 Anna Niedźwiecka-Hirsz
15 Michał Olejnik

 

Oświadczenia za rok 2022 (kadencja VIII)
1 Anna Staniewicz
2 Krzysztof Kutkowski
3 Wioleta Bizior
4 Paweł Cichocki
5 Marta Grzeszczyk
6 Przemysław Jaskólski
7 Magdalena Niemczuk
8 Tomasz Nowosad
9 Piotr Pestka
10 Ryszard Pstrągowski
11 Krystyna Szulc
12 Waldemar Walejko
13 Sławomir Ziętek
14 Anna Niedźwiecka-Hirsz
15 Michał Olejnik

 

Oświadczenia za rok 2021 (kadencja VIII)
1 Anna Staniewicz
Korekta
Sprostowanie
2 Krzysztof Kutkowski
Sprostowanie
3 Wioleta Bizior
Sprostowanie
4 Paweł Cichocki
5 Marta Grzeszczyk
6 Przemysław Jaskólski
Sprostowanie
7 Magdalena Niemczuk
8 Tomasz Nowosad
9 Piotr Pestka
Sprostowanie
10 Ryszard Pstrągowski
11 Krystyna Szulc
12 Waldemar Walejko
13 Sławomir Ziętek
14 Anna Niedźwiecka-Hirsz
15 Michał Olejnik

 

Oświadczenia początkowe (kadencja VIII)
1 Anna Niedźwiecka-Hirsz
2 Michał Olejnik

 

Oświadczenia za rok 2020 (kadencja VIII)
1 Anna Staniewicz
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
7 Marta Grzeszczyk
sprostowanie
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
sprostowanie
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
sprostowanie
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko
15 Sławomir Ziętek

 

 
Oświadczenia za rok 2019 (kadencja VIII)
1 Anna Staniewicz
korekta
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
sprostowanie
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
sprostowanie
7 Marta Grzeszczyk
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
sprostowanie
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
sprostowanie
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko
sprostowanie
15 Sławomir Ziętek

 

Oświadczenia za rok 2018 (kadencja VIII)
1 Anna Staniewicz
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
7 Marta Grzeszczyk
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko

 

Oświadczenia na początek kadencji (kadencja VIII)
1 Anna Staniewicz
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
7 Marta Grzeszczyk
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko
15 Sławomir Ziętek

 

Oświadczenia na koniec kadencji (kadencja VII)
1 Halina Ostrowska
2 Małgorzata Bartkowska
3 Paweł Cichocki
4 Katarzyna Cieślewicz
5 Marta Grzeszczyk
6 Robert Jankowski
7 Jarosław Juchniewicz
8 Lucyna Juchniewicz
9 Krzysztof Kutkowski
10 Adrian Krzewiński
11 Zygmunt Łysik
12 Urszula Narożnik
13 Anna Niedźwiecka-Hirsz
14 Wojciech Rek
15 Maciej Urbanek

 

 

2017 (kadencja VII)
1 Halina Ostrowska
2 Małgorzata Bartkowska
3 Paweł Cichocki
4 Katarzyna Cieślewicz
5 Marta Grzeszczyk
6 Anna Niedzwiecka-Hirsz
7 Robert Jankowski
8 Jarosław Juchniewicz
9 Lucyna Juchniewicz
10 Adrian Krzewiński
11 Krzysztof Kutkowski
12 Zygmunt Łysik
13 Urszula Narożnik
14 Maciej Urbanek
15 Wojciech Rek