Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> Budżet i finanse >> UCHWAŁY BUDŻETOWE

 
019/g260/D/I/19 Plik PDF (135 KB)
w sprawie opinii o:
- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Pszczółki na 2019 rok,
- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pszczółki na lata 2019 – 2023 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 
255/g260/P/V/18 Plik PDF (987 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
 
254/g260/F/V/18 Plik PDF (743 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały Gminy Pszczółki o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023
 
011/g260/D/V/18 Plik PDF (955 KB)
w sprawie opini o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pszczółki na lata 2018 - 2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 
182/g260/P/V/17 Plik PDF (920 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2018 rok
 
181/g260/F/V/17 Plik PDF (920 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Pszczółki o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2022
 
141/g260/P/IV/16 Plik PDF (1.3 MB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczółki
 
140/g260/P/IV/16 Plik PDF (1.2 MB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu
 
023/g260/D/IV/16 Plik PDF (540 KB)
w sprawie opini o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2016r. oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pszczółki w latach 2016 - 2022.
 
232/g260/F/II/15 Plik PDF (565 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczółki
 
231/g260/P/II/15 Plik PDF (515 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu
 
010/g260/D/I/15 Plik PDF (580 KB)
w sprawie opini o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Gminy Pszczólki na 2015 rok, prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Pszczółki na lata 2015 - 2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 
180/g260/I/P/14 Plik PDF (620 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
 
179/g260/I/14 Plik PDF (505 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Pszczółki o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015 - 2022
 
021/g260/D/I/14 Plik PDF (825 KB)
w sprawie opini o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Pszczółki na lata 2014 - 2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 
210/g260/I/P/13 Plik PDF (1,0 MB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2014 rok
 
209/g260/F/I/13 Plik PDF (1,0 MB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Pszczółki o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014 - 2022
 
024/g260/D/I/13 Plik PDF (2.2 MB)
w sprawie opini o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Pszczólki na 2013 rok, prawidlowości prognozy kwoty długu Gminy Pszczółki na lata 2013 - 2022 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 
186/g260/F/I/12 Plik PDF (2.2 MB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 
185/g260/F/I/12 Plik PDF (1.8 MB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Pszczółki o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2013 - 2022
 
152/g260/F/III/11 Plik PDF (815 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Pszczółki o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki.
 
151/g260/III/P/11 Plik PDF (730 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 
 006/g260/D/III/11_RIO  Plik PDF (700 KB)
w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Pszczółki lata: 2011 - 2017.
 
158/g260/III/10_RIO  Plik PDF (845 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pszczółki na 2011 rok.
 
157/g260/F/III/10_RIO  Plik PDF (845 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Pszczółki o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2017.