Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
 

Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Formularz konsultacyjny programu

 
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
Formularz konsultacyjny programu
 
Informacja o wynikach konsultacji z mieszkańcami projektów statutów sołectw
ZAWIADOMIENIE o konsultacjach z mieszkańcami projektów statutów sołectw
Formularz wyrażenia opinii lub złożenia uwag dot. projektu statutu sołectwa
 
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Formularz konsultacyjny programu
 
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Formularz konsultacyjny programu
 
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Formularz konsultacyjny programu
 
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Formularz zgłaszania uwag i opinii do projektu
 
Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Gminy Pszczółki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
Formularz konsultacyjny programu