Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Strona główna >> OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
 
Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 214 poz. 1806). Do corocznego składania oświadczeń zobowiązani są:
 
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI
 
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
 
SEKRETARZ GMINY PSZCZÓŁKI
 
SKARBNIK GMINY PSZCZÓŁKI
 
ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY PSZCZÓŁKI
 
RADNI GMINY PSZCZÓŁKI
 
KIEROWNICY GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 
OSOBY WYDAJĄCE DECYZJE ADMINISTRACYJNE Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
 
 
Zgodnie z w/w ustawą, dane dotyczące adresów zamieszkania osób składających oświadczenia oraz adresy posiadanych przez nich nieruchomości nie podlegają ujawnieniu.