Urząd Gminy w Pszczółkach

Oświadczenia za rok 2023
 
Danuta Krefta
Danuta Krefta
Główny specjalista ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Oświadczenia za rok 2022
 
Anna Gołkowska
Kierownik Referatu Inwestycji
 
Danuta Krefta
Główny specjalista ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Alicja Draheim
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2021
 
Anna Gołkowska
Kierownik Referatu Inwestycji
 
Danuta Krefta
Sprostowanie
Główny specjalista ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Sprostowanie
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Alicja Draheim
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2020
 
Anna Gołkowska
Kierownik Referatu Inwestycji
 
Danuta Krefta
Sprostowanie
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Alicja Draheim
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2019
 
Anna Gołkowska
Korekta
Anna Gołkowska
Anna Gołkowska
Kierownik Referatu Inwestycji
 
Danuta Krefta
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
Alicja Draheim
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
 
Oświadczenia za rok 2018
 
Danuta Krefta
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
Kamila Domagała
Korekta
Sprostowanie
Podinspektor ds. obywatelskich i cudzoziemców
 
Alicja Draheim
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Korekta
 
Oświadczenia za rok 2017
 
DANUTA KREFTA
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
DOROTA GROMADZKA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
KAMILA DOMAGAŁA
Podinspektor ds. obywatelskich i cudzoziemców
 
ALICJA DRAHEIM
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach