Urząd Gminy w Pszczółkach

Oświadczenia za rok 2021
Anna Gołkowska
Kierownik Referatu Inwestycji
 
Danuta Krefta
Sprostowanie
Główny specjalista ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Sprostowanie
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Alicja Draheim
Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2020
Anna Gołkowska
Kierownik Referatu Inwestycji
 
Danuta Krefta
Sprostowanie
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
Alicja Draheim
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2019
Anna Gołkowska
Korekta
Anna Gołkowska
Anna Gołkowska
Kierownik Referatu Inwestycji
 
Danuta Krefta
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
Alicja Draheim
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
 
Oświadczenia za rok 2018
 
Danuta Krefta
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
Dorota Gromadzka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
Kamila Domagała
Korekta
Sprostowanie
Podinspektor ds. obywatelskich i cudzoziemców
 
Alicja Draheim
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Korekta
 
Oświadczenia za rok 2017
 
DANUTA KREFTA
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
DOROTA GROMADZKA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
KAMILA DOMAGAŁA
Podinspektor ds. obywatelskich i cudzoziemców
 
ALICJA DRAHEIM
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2016
 
DANUTA KREFTA
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
DOROTA GROMADZKA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
KAMILA DOMAGAŁA
Podinspektor ds. obywatelskich i cudzoziemców
 
ALICJA DRAHEIM
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
Korekta
 
Oświadczenia za rok 2015
 
DOROTA GROMADZKA
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i obsługa Rady Gminy
 
ALICJA DRAHEIM
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
KAMILA DOMAGAŁA
Podinspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców
 
ANNA PASZKIEWICZ
Inspektor ds. świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach
 
BARBARA SOSIŃSKA - BABIARZ
Inspektor ds. Obywatelskich i cudzoziemców