Urząd Gminy w Pszczółkach

Oświadczenia za rok 2023
 
Beata Nowakowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Michał Piotrowicz
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
Jolanta Słupecka-Blok
Jolanta Słupecka-Blok
Dyrektor Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
Karol Gołąbek
Karol Gołąbek
Karol Gołąbek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
Patrycja Linda-Górka
Patrycja Linda-Górka
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2022
 
Beata Nowakowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Michał Piotrowicz
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
Jolanta Słupecka-Blok
Dyrektor Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
Karol Gołąbek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
Patrycja Linda-Górka
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2021
 
Beata Nowakowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Michał Piotrowicz
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
Jolanta Słupecka-Blok
Dyrektor Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
Karol Gołąbek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
Patrycja Linda-Górka
Korekta
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2020
 
Beata Nowakowska
Korekta
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Michał Piotrowicz
Korekta
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
Monika Tuźnik
Monika Tuźnik
Renata Ziółek
Renata Ziółek
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
Jolanta Słupecka-Blok
Dyrektor Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
Grażyna Lewandowska
Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
Karol Gołąbek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
Patrycja Linda-Górka
Korekta
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2019
 
Beata Nowakowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Renata Ziółek
Renata Ziółek
Renata Ziółek
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
Jolanta Słupecka-Blok
Dyrektor Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
Iwona Cudowska-Żukowska
Iwona Cudowska-Żukowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
Karol Gołąbek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
Patrycja Linda-Górka
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2018
 
BEATA NOWAKOWSKA
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
RENATA ZIÓŁEK
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
JOLANTA SŁUPECKA-BLOK
Korekta
Dyrektor Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
IWONA CUDOWSKA-ŻUKOWSKA - oświadczenie początkowe
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
KAROL GOŁĄBEK
KAROL GOŁĄBEK - oświadczenie początkowe
Korekta
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
BOŻENA JASKÓLSKA - oświadczenie końcowe
BOŻENA JASKÓLSKA - oświadczenie początkowe
BOŻENA JASKÓLSKA - oświadczenie końcowe
BOŻENA JASKÓLSKA
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
PATRYCJA LINDA-GÓRKA
PATRYCJA LINDA-GÓRKA - oświadczenie początkowe
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
BARBARA NIEPSUJ-CZELUŚNIAK - oświadczenie końcowe
BARBARA NIEPSUJ-CZELUŚNIAK - oświadczenie początkowe
p.o. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
ANNA SĄDEJ - oświadczenie końcowe
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
GRAŻYNA LEWANDOWSKA - oświadczenie końcowe
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
MARZENA BIERNACKA - oświadczenie końcowe
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
 
Oświadczenia za rok 2017
 
JOLANTA SŁUPECKA-BLOK
Dyrektor Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
MARZENA BIERNACKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Ziemi Gdanskiej w Pszczółkach
 
BOŻENA JASKÓLSKA
Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
GRAŻYNA LEWANDOWSKA
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Różynach
 
ANNA SĄDEJ
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
RENATA ZIÓŁEK
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
BEATA NOWAKOWSKA
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej