Urząd Gminy w Pszczółkach

Oświadczenia za rok 2020 (KADENCJA VIII)
1 Anna Staniewicz
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
7 Marta Grzeszczyk
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko
15 Sławomir Ziętek

 

 
Oświadczenia za rok 2019 (KADENCJA VIII)
1 Anna Staniewicz
korekta
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
sprostowanie
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
sprostowanie
7 Marta Grzeszczyk
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
sprostowanie
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
sprostowanie
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko
sprostowanie
15 Sławomir Ziętek

 

Oświadczenia za rok 2018 (KADENCJA VIII)
1 Anna Staniewicz
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
7 Marta Grzeszczyk
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko
15 Sławomir Ziętek

 

OŚWIADCZENIA NA POCZĄTEK KADENCJI (KADENCJA VIII)
1 ANNA STANIEWICZ
2 Krzysztof Kutkowski
3 Zygmunt Łysik
4 Wioleta Bizior
5 Paweł Cichocki
6 Joanna Falasa
7 Marta Grzeszczyk
8 Przemysław Jaskólski
9 Magdalena Niemczuk
10 Tomasz Nowosad
11 Piotr Pestka
12 Ryszard Pstrągowski
13 Krystyna Szulc
14 Waldemar Walejko
15 Sławomir Ziętek

 

OŚWIADCZENIA NA KONIEC KADENCJI (KADENCJA VII)
1 HALINA OSTROWSKA
2 Małgorzata Bartkowska
3 Paweł Cichocki
4 Katarzyna Cieślewicz
5 Marta Grzeszczyk
6 Robert Jankowski
7 Jarosław Juchniewicz
8 Lucyna Juchniewicz
9 Krzysztof Kutkowski
10 Adrian Krzewiński
11 Zygmunt Łysik
12 Urszula Narożnik
13 Anna Niedźwiecka-Hirsz
14 Wojciech Rek
15 Maciej Urbanek

 

 

2017 (KADENCJA VII)
1 HALINA OSTROWSKA
2 Małgorzata Bartkowska
3 Paweł Cichocki
4 Katarzyna Cieślewicz
5 Marta Grzeszczyk
6 Anna Niedzwiecka-Hirsz
7 Robert Jankowski
8 Jarosław Juchniewicz
9 Lucyna Juchniewicz
10 Adrian Krzewiński
11 Krzysztof Kutkowski
12 Zygmunt Łysik
13 Urszula Narożnik
14 Maciej Urbanek
15 Wojciech Rek

 

2016 (KADENCJA VII)
1 HALINA OSTROWSKA
2 Małgorzata Bartkowska
3 Paweł Cichocki
4 Katarzyna Cieślewicz
5 Marta Grzeszczyk
6 Anna Niedzwiecka-Hirsz
7 Robert Jankowski
8 Jarosław Juchniewicz
9 Lucyna Juchniewicz
korekta
10 Adrian Krzewiński
11 Krzysztof Kutkowski
12 Zygmunt Łysik
13 Urszula Narożnik
14 Maciej Urbanek
15 Wojciech Rek

 

2015 (KADENCJA VII)
1 HALINA OSTROWSKA
2 Małgorzata Bartkowska
3 Paweł Cichocki
4 Katarzyna Cieślewicz
5 Marta Grzeszczyk
6 Anna Niedzwiecka-Hirsz
7 Robert Jankowski
8 Jarosław Juchniewicz
9 Lucyna Juchniewicz
korekta
10 Adrian Krzewiński
11 Krzysztof Kutkowski
12 Zygmunt Łysik
13 Urszula Narożnik
14 Maciej Urbanek
15 Wojciech Rek

 

2014 (KADENCJA VII)
1 HALINA OSTROWSKA
2 MAŁGORZATA BARTKOWSKA
3 PAWEŁ CICHOCKI
korekta
4 KATARZYNA CIEŚLEWICZ
5 MARTA GRZESZCZYK
6 ROBERT JANKOWSKI
7 JAROSŁAW JUCHNIEWICZ
8 LUCYNA JUCHNIEWICZ
9 ADRIAN KRZEWIŃSKI
10 KRZYSZTOF KUTKOWSKI
11 ZYGMUNT ŁYSIK
korekta
korekta
12 URSZULA NAROŻNIK
13 ANNA NIEDŹWIECKA-HIRSZ
korekta
14 WOJCIECH REK
15 MACIEJ URBANEK
korekta