Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 28.09.2023  
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 05.09.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 09.08.2023  
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 09.08.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach, umowa zlecenie 17.07.2023  
Ogłoszenie o pracę na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach, umowa zlecenie 26.06.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 19.06.2023  
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 29.05.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosp rawnej” edycja 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach umowa zlecenie 27.04.2023 odwołanie naboru
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 20.04.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 11.04.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 28.03.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach 02.03.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 06.02.2023 wyniki
Ogłoszenie o pracę na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 04.01.2023  
Ogłoszenie o pracę  na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach  06.12.2022  
Ogłoszenie o pracę na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 16.11.2022  
Ogłoszenie o pracę na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach umowa zlecenie  17.10.2022  
Ogłoszenie o pracę do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polit yki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach umowa zlecenie 17.10.2022  
Ogłoszenie o pracę do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosp rawnej” edycja 2022 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach umowa zlecenie 17.10.2022  
Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polit yki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach umowa zlecenie 05.07.2022  
Stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 14.04.2022  
Stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 22.03.2022 wyniki
Stanowisko opiekunki środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 02.03.2022 wyniki
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej (GOPS) 07.02.2022 wyniki
Stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach – umowa zlecenie 17.11.2021 wyniki
Stanowisko opiekunki środowiskowej 10.06.2021  
Stanowisko opiekunki środowiskowej 29.04.2021 wyniki
Stanowisko asystenta rodziny 29.04.2021 wyniki
Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach 20.04.2021 wyniki
Stanowisko opiekunki środowiskowej 01.04.2021 wyniki
Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach 04.03.2021 wyniki
Stanowisko pracownika socjalnego 15.02.2021 wyniki
Stanowisko opiekunki środowiskowej 15.02.2021 wyniki
Stanowisko pracownika socjalnego 26.01.2021 wyniki
Stanowisko opiekunki środowiskowej 26.01.2021 wyniki
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 21.01.2021  
OPIEKUN/OPIEKUNKA osoby niepełnosprawnej 21.01.2021