Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> UCHWAŁY RADY GMINY / PROTOKOŁY

 
<2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
 
SESJA nr XXXIV z 31.01.2018
 
 
U_XXXIV_323_18 Plik PDF (455 KB)
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
 
U_XXXIV_322_18 Plik PDF (170 KB)
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew wykonania zadania własnego Gminy Pszczółki w zakresie utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów
 
U_XXXIV_321_18 Plik PDF (170 KB)
zmieniająca uchwałę nr XIV/138/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Tczew
 
U_XXXIV_320_18 Plik PDF (165 KB)
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów spoza obwodu, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
U_XXXIV_319_18 Plik PDF (170 KB)
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
 

 
SESJA nr XXXIII z 16.01.2018
 
 
U_XXXIII_318_18 Plik PDF (170 KB)
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Pszczółkach
 
U_XXXIII_317_18 Plik PDF (390 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2018-2022
 
U_XXXIII_316_18 Plik PDF (360 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok
 
 
 

 

 

 

 

Liczba odsłon:69
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2018-02-13 08:35:30
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-13 08:33:47