Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 
SESJA nr XXXVI z 17.05.2021
 
U_XXXVI_235_21
w sprawie współdziałania Gminy Pszczółki z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Suchy Dąb w celu realizacji Projektu pn "Cała Naprzód III" Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 - Aktywizacja Zawodowamechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
U_XXXVI_234_21
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pszczółki do roku 2030
 
U_XXXVI_233_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.
 
U_XXXVI_232_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXV z 29.04.2021
 
U_XXXV_231_21
w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pszczółkach
 
U_XXXV_230_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
U_XXXV_229_21
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki Eco Probe Sp.z o.o.
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXIV z 23.03.2021
 
U_XXXIV_228_21
w sprawie skargi na działalność Wójta
 
U_XXXIV_227_21
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021
 
U_XXXIV_226_21
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 
U_XXXIV_225_21
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji
 
U_XXXIV_224_21
w sprawie sprzedaży działki nr 86/5 w Pszczółkach
 
U_XXXIV_223_21
w sprawie nabycia części działki 315/25 w Pszczółkach
 
U_XXXIV_222_21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działki: 133/6, 136, 223/23, 224, 221/3, 220/57 i 222/1)
 
U_XXXIV_221_21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działki nr: 327/18 i 327/19)
 
U_XXXIV_220_21
w sprawie zasad nabywania nieruchomości gruntowych przeznaczonych na komunikację, a niestanowiących publicznych dróg gminnych
 
U_XXXIV_219_21
w sprawie zaliczenia dróg - ul. Kościelnej wraz z ul. Dworcową, ul. Ogrodowej, ul. Jana Pawła II i ul. Nowej w Pszczółkach do kategorii dróg gminnych
 
U_XXXIV_218_21
w sprawie zaliczenia drogi - ul. Władysława Reymonta w Pszczółkach, do kategorii dróg gminnych
 
U_XXXIV_217_21
w sprawie zaliczenia drogi - ul. Marii Konopnickiej w Pszczółkach, do kategorii dróg gminnych
 
U_XXXIV_216_21
zmieniająca uchwałę nr XXXII/206/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia spółce komunalnej Eco Probe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania niektórych zadań Gminy
 
U_XXXIV_215_21
w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji
 
U_XXXIV_214_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.
 
U_XXXIV_213_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji
 
SESJA nr XXXIII z 27.01.2021
 
U_XXXIII_212_21
w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 437 w miejscowości Ostrowite
 
U_XXXIII_211_21
w sprawie udzielenia Powiatowi Gdańskiemu dotacji na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Żelisławki
 
U_XXXIII_210_21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
 
U_XXXIII_209_21
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028
 
Protokół sesji
Imienny wykaz głosowań
Lista obecności
Film z sesji