Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

I. DANE

Rozbudowa i termomodernizacja budynków administracyjnych ul. Pomorska 18 w Pszczółkach (główny i w podwórzu), z dnia 2017-07-18
ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert: 2017-08-02
Ostatnia aktualizacja z dnia: 2017-09-20 11:56:34

II. TREŚĆ

Ogłoszenie o zamówieniu
SKMBT_22317071818190.pdf

SIWZ wraz z załącznikami od nr 4 do nr 9
SIWZ_robudowa i termomodernizacja UG-GOPS.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlany - cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - cz. I.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlany - cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - cz. II.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlany - cz. III
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - cz. III.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlany - cz. IV
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - cz. IV.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt budowlany - cz. V
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - cz. V.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt wykonawczy - cz. I
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy - cz. I.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt wykonawczy - cz. II
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy - cz. II.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt wykonawczy - cz. III
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy - cz. III.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa - Projekt wykonawczy - cz. IV
Zał. nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy - cz. IV.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót - Cz. I
Zał. nr 2 do SIWZ - ST- cz. I.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót - Cz. II
Zał. nr 2 do SIWZ - ST- cz. II.pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru robót - Cz. III
Zał. nr 2 do SIWZ - ST- cz. III.pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót
Zał. nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Audyt energetyczny - Cz. I
Zał. nr 10 do SIWZ - AE Pomorska 18, Pszczółki, bud. UG.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Audyt energetyczny - Cz. II
Zał. nr 10 do SIWZ-AE Pomorska 18, Pszczółki, bud. GOPS.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Audyt energetyczny - Cz. III
Zał. nr 10 do SIWZ - aktualizacja efektu ekolog. - Pomorska 18, Pszczółki, bud. UG.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - Audyt energetyczny - Cz. IV
Zał. nr 10 do SIWZ - aktualizacja efektu ekolog. - Pomorska 18, Pszczółki, bud. GOPS.pdf

III. ZAPYTANIA / ODPOWIEDZI

BRAK

IV. KOMUNIKATY

Pismo do Wykonawców - modyfikacja SIWZ
SKMBT_22317072711530.pdf

Poprawiony załącznikk nr 7 do SIWZ
Poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ.doc

Poprawiony załącznikk nr 8 do SIWZ
Poprawiony załącznik nr 8 do SIWZ.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SKMBT_22317072712210.pdf

Informacja z otwarcia ofert
SKMBT_22317080212590.pdf

V. WYNIKI

Ogłoszenie wyniku postępowania
SKMBT_22317082215211.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SKMBT_22317092011330.pdf