Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie gminy Pszczółki do placówek specjalnych oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0a602923-6b90-47d8-b60a-c14863fbba91
 
Nadzór inwestorski nad inwestycją: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki - 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e6810e69-478d-4b85-998a-a78a3652dd87

 
Nadzór inwestorski nad inwestycją: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21a6da57-346c-11ef-acf6-4e696a6d8c25
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f23bd1bc-224c-11ef-a500-1a0072d5d2bd
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-500225d9-1cb9-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
 

Nadzór inwestorski nad inwestycją: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulkowy wraz z wyposażeniem – https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19f15fa1-e4b0-11ee-9c02-ce2b643d361d

 

Nadzór inwestorski nad inwestycją: Przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, społeczno-kulturalnej i drogowej w Gminie Pszczółki – https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2ef34cb-dff0-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

 

Nadzór inwestorski nad inwestycją: Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkachhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8fcf7448-bfb4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

 
Nadzór inwestorski nad inwestycją: Budowa szkoły podstawowej w Różynach wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenuhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e0be72e-b076-11ee-a06e-7a3efa199397

Nadzór inwestorski nad inwestycją: Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ce10d79-b051-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0