Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
 
Montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy na terenie Gminy Pszczółki
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania
 
Koszenie poboczy dróg gminnych i ścieżek rowerowych na terenie Gminy Pszczółki 
 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Pszczółki w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
 
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Pszczółki w okresie od 01.07.2020 r.  do 30.06.2021 r.
 

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Pszczółki w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

 
Utrzymanie obiektów sportowych, terenów zieleni oraz koszenie poboczy dróg gminnych w Gminie Pszczółki - 27.02.2020 r.
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odczyty wraz z wystawianiem faktur, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki