Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia i opieki podczas przewozu uczniów z niepełnosprawnością do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego "Żuławski Słonecznik" w Giemlicach oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkaniahttps://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ab6c28b3-16a5-4f97-b406-9aa10fe0902c
 
„Nadzór inwestorski nad inwestycją „Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminy Pszczółki – Urząd Gminy w Pszczółkach” - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2c474c8a-a6fd-4aab-9c96-f58e46ca93dc
 
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/31dfcff6-9ce8-4c3d-bbb6-6f2900bf25ea
 
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2e6568e9-fa78-4344-9dd7-74f133d3d0cc
 

Nadzór inwestorski nad inwestycją dotyczącą uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pszczółki wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d447b538-849d-47b9-ba4d-f67d7d2302d0