Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie gminy Pszczółki  ​16.12.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Pszczółki 13.12.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Różynach na ul. Gdańskie 09.12.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu sieci wodociągowej w Pszczółkach na ul. Sienkiewicza 20.10.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustów drogowych 25.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej – Różyny, ul. Sadowa 22.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki 21.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki 21.07.2016
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania. 20.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Skowarczu na ul. Bursztynowej oraz budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul. Daliowej. 18.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki 08.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki 08.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Skowarczu na ul. Bursztynowej oraz budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Skowarczu na ul. Daliowej 08.07.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na terenie Gminy Pszczółki. 15.06.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki 08.06.2016
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Pszczółki 25.05.2016