Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Konserwacja i kompleksowa dostawa energii elektrycznej do urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Pszczółki
 
Nadzór inwestorski nad przebudową ul. Spacerowej w Skowarczu oraz remontem ul. Jaśminowej i skrzyżowania na ul. Modrzewiowej w Skowarczu - 31.12.2019 r.
 
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Pszczółki oraz utrzymanie urządzeń służących do oświetlenia dróg, placów i innych miejsc publicznych należących do Gminy Pszczółki
 
Nadzór inwestorski nad przebudową dróg na terenie Gminy Pszczółki - 05.12.2019 r.
 
Usuwanie awarii, konserwacja sieci, urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, montaż, wymiana i plombowanie wodomierzy oraz odbiór przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pszczółki - 02.12.2019 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkól oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania - 18.09.2019 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - 28.08.2019 r.
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - 02.08.2019 r.
 
Utrzymanie terenów zieleni oraz koszenie poboczy dróg gminnych w Gminie Pszczółki - 04.04.2019 r.
 
Utrzymanie obiektów sportowych, terenów zieleni oraz koszenie poboczy dróg gminnych w Gminie Pszczółki - 07.03.2019