Urząd Gminy w Pszczółkach
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Ulkowy - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7e5265e2-3bf6-40f2-be30-32ec5709e459
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach oraz zjazdu na drogę krajową nr 91 w Różynach -https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/063ad2b2-97c0-4eb8-8dfc-dbc808fdc180 
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53919b1e-d9ad-4e39-8bea-f7d974e03790
 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych ul. Pogodnej w Pszczółkach oraz ul. Uroczej w miejscowości Ostrowite, realizowanych w trybie "zgody na realizację inwestycji drogowej - ZRID" - 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ce5731f-f02e-4996-981e-927c715fee89

 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9a0fed65-4fb2-4681-8fda-c90c6498d651
 
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Pszczółki do szkół oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa5fbbcb-93b8-4432-aace-254c2014bcd7
 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych ul. Pogodnej w Pszczółkach oraz ul. Uroczej w miejscowości Ostrowite, realizowanych w trybie „zgody na realizację inwestycji drogowej – ZRID” - 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83deb5fa-5383-42fb-8e53-934a80fa69d4

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kwiatowej w Skowarczu wraz z budową oświetlenia drogowego z oprawami LED i rozbudowy dróg gminnych, ul. Storczykowej i ul. Bławatkowej wraz z budową sieci oświetlenia drogowego oraz kanałem technologicznym, realizowanej w trybie „zgody na realizację inwestycji drogowej – ZRID” - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f32d60ae-02a0-4007-93d8-bff0cde9153f

 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/48427c47-9176-4f04-92ef-3a6e9732448d
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 5 instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Pszczółki - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c85a5cc-5303-4d18-b3db-a2c4086ecc46
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia oraz instalacji zasilających urządzenia na terenie gminy Pszczółki - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a950353-6236-4a05-9d27-801b97cedcdd
 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi gminnej ul. Modrzewiowej wraz z sieciami od ul. Polnej do ul. Topolowej w Skowarczu, realizowanej w trybie „zgody na realizację inwestycji drogowej – ZRID” - https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89e11e1b-c767-4119-9d0f-07671d0b5a93