Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Strona główna >> UCHWAŁY RADY GMINY / PROTOKOŁY
 
<2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007> <2006>
 
SESJA nr VIII z 29.05.2019
 
U_VIII_62_19
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr VII z 30.04.2019
 
U_VII_61_19
zmieniająca uchwałę nr II/8/18 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
 
U_VII_60_19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i ich obwodów prowadzonych przez gminę Pszczółki
 
U_VII_59_19
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
 
U_VII_58_19
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
 
U_VII_57_19
w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na rok 2020
 
U_VII_56_19
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
U_VII_55_19
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
U_VII_54_19
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr VI z 01.04.2019
 
U_VI_53_19
w sprawie inkasentów w gminie Pszczółki
 
U_VI_52_19
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
 
U_VI_51_19
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
U_VI_50_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Różynach (działka nr 220/77)
 
U_VI_49_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skowarczu (działka nr 333/20)
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr V z 19.03.2019
 
U_V_48_19
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Pszczółki
 
U_V_47_19
zmieniająca uchwałę nr VII/54/11 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz, Gmina Pszczółki
 
U_V_46_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębielczu (działka nr 108/9)
 
U_V_45_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/72)
 
U_V_44_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/108)
 
U_V_43_19
w sprawie nadania nazwy ulicy w Pszczółkach (działka nr 405/107)
 
U_V_42_19
w sprawie zgody na sprzedaż lokalu komunalnego w Skowarczu
 
U_V_41_19
w sprawie zgody na współdziałanie Gminy Pszczółki z Gminą Miasta Gdańska w kampanii "Rowerowy Maj"
 
U_V_40_19
w sprawie Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
 
U_V_39_19
w sprawie metody ustalenia opłaty i wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
U_V_38_19
w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pszczółki"
 
U_V_37_19
zmieniająca uchwałę nr XII/102/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Pszczółki
 
U_V_36_19
w sprawie diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podroży służbowych radnych
 
U_V_35_19
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pszczółki
 
U_V_34_19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2019-2023
 
U_V_33_19
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
SESJA nr IV z 26.02.2019
 
U_IV_32_19
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 
U_IV_31_19
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
 
U_IV_30_19
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
 
PROTOKÓŁ SESJI
IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ
LISTA OBECNOŚCI
 
 
Wszystkie pliki publikowane w BIP są w formacie PDF