Urząd Gminy w Pszczółkach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 29.02.2012, Plik PDF (30 KB)
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji znak RIG.7624.9.33.2010.2011.EK z dnia 22.12.2012r dot. przedsięwzięcia pn: „Rzeka Bielawa - odbudowa koryta rzeki w km 10+334 - 21+408" gm. Pszczółki, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie oraz "Rzeka Bielawa Południowa - odbudowa koryta rzeki w km 0+000 - 3+275" gm. Pszczółki, pow. gdański ziemski, woj. pomorskie.”
 
OBWIESZCZENIE 11.01.2012, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskiego Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy”