Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Ochrona środowiska >> PUBLICZNY WYKAZ DANYCH ŚRODOWISKOWYCH
 
<2020> <2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011>
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen S.A . na MOP Kleszczewko Wschód na działkach nr ew. 73/1, 72/1, 72/2, 74/2.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen SA na MOP Kleszczewko Zachód na działkach nr ew. 59/1, 60/1, 71, 72/2, 72/1, 20/1 gm. Pszczółki, obręb Ulkowy.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „PSZCZÓŁKI II-A”
 
OBWIESZCZENIE
 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Farma fotowoltaiczna Różyny
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rębielcz III o mocy wytwórczej 1 MW w południowej części działki o nr ewid. 169 w obrębie Rębielcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem.”
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w celu wprowadzenia do niego dodatkowej obróbki aluminium i jego stopów w obiekcie „BAKPIT” Różyny, gm. Pszczółki, powiat gdański.
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rębielcz II o mocy wytwórczej 1 MW na części działki o nr ewid. 169 w obrębie Rębielcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem.”
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rębielcz I o mocy wytwórczej 1 MW na działce o nr ewid. 61 oraz na części działki 169 w obrębie Rębielcz wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowoczesnej infrastruktury wraz ze specjalistyczną linią technologicznądo innowacyjnej obróbki perlitu w celu wprowadzenia na rynek energooszczędnych rozwiązań budowlanych na terenie działki nr 864 obręb Pszczółki, gmina Pszczółki, powiat gdański"
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen SA na MOP Kleszczewko Wschód na działkach nr ew. 73/1, 72/1, 72/2, 74/2"
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen SA na MOP Kleszczewko Zachód na działkach nr ew. 59/1,60/1,71,72/2, 72/1, 20/1"
 
 
 
 
 
 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:233
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2020-05-21 14:42:19
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-05-21 14:39:54