Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: Budowa hali magazynowej..."
 
OBWIESZCZENIE
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego o cztery obiekty inwentarskie do chowu drobiu wraz z infrastrukturą 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa chodnika przy ulicy Władysława Reymonta w miejscowości Pszczółki na działkach nr 81/1, 82/4, 83/84/4 na działkach nr 81/1, 82/4, 83/84/4
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma fotowoltaiczna Różyny
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „PSZCZÓŁKI II-A”
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową na terenie zakładu Euro-Weld w Pszczółkach"
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Zbieranie odpadów oraz przetwarzanie w instalacji rębaka stacjonarnego służącego do odzysku odpadów drewnopochodnych, w miejscowości Rębielcz na działce nr 139/5."
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen S.A . na MOP Kleszczewko Wschód na działkach nr ew. 73/1, 72/1, 72/2, 74/2.
 
OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen SA na MOP Kleszczewko Zachód na działkach nr ew. 59/1, 60/1, 71, 72/2, 72/1, 20/1 gm. Pszczółki, obręb Ulkowy.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „PSZCZÓŁKI II-A”
 
OBWIESZCZENIE
 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o wystąpieniu o uzgodnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Farma fotowoltaiczna Różyny
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rębielcz III o mocy wytwórczej 1 MW w południowej części działki o nr ewid. 169 w obrębie Rębielcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem.”
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w celu wprowadzenia do niego dodatkowej obróbki aluminium i jego stopów w obiekcie „BAKPIT” Różyny, gm. Pszczółki, powiat gdański.
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rębielcz II o mocy wytwórczej 1 MW na części działki o nr ewid. 169 w obrębie Rębielcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, placem manewrowym i przyłączem.”
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Rębielcz I o mocy wytwórczej 1 MW na działce o nr ewid. 61 oraz na części działki 169 w obrębie Rębielcz wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowoczesnej infrastruktury wraz ze specjalistyczną linią technologicznądo innowacyjnej obróbki perlitu w celu wprowadzenia na rynek energooszczędnych rozwiązań budowlanych na terenie działki nr 864 obręb Pszczółki, gmina Pszczółki, powiat gdański"
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen SA na MOP Kleszczewko Wschód na działkach nr ew. 73/1, 72/1, 72/2, 74/2"
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Stacji Paliw Płynnych PKN Orlen SA na MOP Kleszczewko Zachód na działkach nr ew. 59/1,60/1,71,72/2, 72/1, 20/1"