Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 22.12.2015, Plik PDF (1,5 MB)
Wójta Gminy Pszczółki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki
 
OBWIESZCZENIE 13.04.2015, Plik PDF (50 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi ul. Żuławskiej w Pszczółkach”
 
OBWIESZCZENIE 18.03.2015, Plik PDF (230 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi ul. Żuławskiej w Pszczółkach planowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 479/2, 252/1, 252/2, obręb Pszczółki, gmina Pszczółki”
 
OBWIESZCZENIE 10.03.2015, Plik PDF (205 KB)
RDOŚ o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowie drogi ul. Żuławskiej w Pszczółkach"
 
OBWIESZCZENIE 24.02.2015, Plik PDF (180 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki 371/6”.
 
OBWIESZCZENIE 20.02.2015, Plik PDF (225 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wrazz przyłączem do działki 371/6”.
 
OBWIESZCZENIE 02.02.2015, Plik PDF (225 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi ul. Żuławskiej w Pszczółkach 
 
OBWIESZCZENIE 29.01.2015, Plik PDF (225 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie drogi ul. Żuławskiej w Pszczółkach”