Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania
 
Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Obwieszczenie
o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
 
Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „PSZCZÓŁKI II-A”
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Fotowoltaiczna Różyny