Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 29.12.2016, Plik PDF (280 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku inwentarskiego – obory do obsady 63 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 56 obręb Skowarcz, gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie.
 
OBWIESZCZENIE 13.10.2016, Plik PDF (215 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do inwestorów o uzupełnienie złożonego wniosku w przedmiocie oceny oddziaływa na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie budynku inwentarskiego – obory do obsady 63 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 56 obręb Skowarcz, gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie.
 
OBWIESZCZENIE 24.08.2016, Plik PDF (200 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku inwentarskiego – obory do obsady 63 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 56 obręb Skowarcz, gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie.