Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
 
OBWIESZCZENIE 28.08.2017, Plik PDF (350 KB)
Wójta Gminy Pszczółki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym oraz magazynem na działkach ewidencyjnych 260/20 i 260/22 obręb 003 Pszczółki"
 
OBWIESZCZENIE 04.05.2017, Plik PDF (280 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Pszczółki”, Część III: Przebudowa ulicy Młyńskiej na długości około 1760 m na wniosek inwestora Gminy Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 17.02.2017, Plik PDF (350 KB)
Wójta Gminy Pszczółki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa budynku inwentarskiego – obory do obsady 63 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 56 obręb Skowarcz, gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie"
 
OBWIESZCZENIE 02.02.2017, Plik PDF (205 KB)
Wójta Gminy Pszczółki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno-administracyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"