Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 22.12.2011, Plik PDF (45 KB)
Wójta gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Odbudowa koryta rzeki Bielawy w km 10+334 – 21+408 i odbudowa koryta rzeki Bielawy Południowej w km 0+000 – 3+275, Gmina Pszczółki, powiat Gdanski Ziemski, woj. pomorskie
 
OBWIESZCZENIE 14.11.2011, Plik PDF (35 KB)
ws. wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mobilnej wytwórni mas asfaltowych z zapleczem, w którego skład wchodzą budynki kontenerowe: biurowo socjalnym wraz z laboratorium, stróżówką, wagą samochodową, parkingiem, zasiekami na składowanie kruszywa i terenem składowania kruszywa”
 
OBWIESZCZENIE 14.09.2011, Plik PDF (180 KB)
ws. odbudowy koryta rzeki Bielawy.
 
OBWIESZCZENIE 14.09.2011, Plik PDF (280 KB)
ws. odbudowy koryta rzeki Bielawy.
 
OBWIESZCZENIE 30.08.2011, Plik PDF (650 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskiego Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa mobilnej wytwórni mas asfaltowych z zapleczem, w którego skład wchodzą budynki kontenerowe: biurowo socjalnym wraz z laboratorium, stróżówką, wagą samochodową, parkingiem, zasiekami na składowanie kruszywa i terenem składowania kruszywa."
 
Projekt  16.08.2011, Plik PDF (2 MB)
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2011-2018
 
OBWIESZCZENIE 02.08.2011, Plik PDF (35 KB)
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynek mieszkalny jednorodzinny z częścią usługową" dla inwestora - Pana Dawida Sałata, ul. Cyprysowa 2, Skowarcz.
 
OBWIESZCZENIE 18.07.2011, Plik PDF (35 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o uzyskaniu opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Kleszczewko, dz. nr 27, obręb Kleszczewko" dla inwestora - firmy P4 Sp. z o. o. Warszawa z siedzibą przy ul. Taśmowej 7 w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Pawła Prus, ul. Bolesława Chrobrego 17B/8, 81-756 Sopot.
 
OBWIESZCZENIE 18.07.2011, Plik PDF (35 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Kleszczewko, dz. nr 27, obręb Kleszczewko" wszczętego na wniosek inwestora - firmy P4 Sp. z o. o. Warszawa z siedzibą przy ul. Taśmowej 7 w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Pawła Prus, ul. Bolesława Chrobrego 17B/8, 81-756 Sopot.
 
OBWIESZCZENIE 20.06.2011, Plik PDF (35 KB)
Wójta gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Budowa stacji gazowej pomiarowo- regulacyjnej o przepustowości Qn= 105 000m3/h MOP 8,4 MPa w miejscowości Kolnik, gmina Pszczółki, powiat gdański, woj.pomorskie zlokalizowanej na działkach o numerze ewidencyjnym 1/3 i 1/5" dla inwestora Firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A , Oddział w Gdańsku.
 
OBWIESZCZENIE 13.06.2011, Plik PDF (35 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pszczółki". Postępowanie w sprawie zostało wszczęte na wniosek inwestora - Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki.
 
OBWIESZCZENIE 01.06.2011, Plik PDF (30 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 30317 Pszczółki, zlokalizowanej na terenie działki nr 239 przy ul. Fabrycznej w Pszczółkach, woj. pomorskie". Postępowanie w sprawie zostało wszczęte na wniosek inwestora - Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 181.
 
OBWIESZCZENIE 01.06.2011, Plik PDF (25 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o odstąpieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku od wyrażenia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 30317 Pszczółki, zlokalizowanej na terenie działki nr 239 przy ul. Fabrycznej w Pszczółkach, woj. pomorskie". Postępowanie w sprawie zostało wszczęte na wniosek inwestora - Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 181.
 
OBWIESZCZENIE 20.05.2011, Plik PDF (30 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pszczółki" dla inwestora - Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.
 
OBWIESZCZENIE 20.05.2011, Plik PDF (30 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pszczółki" dla inwestora - Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.
 
OBWIESZCZENIE 20.05.2011, Plik PDF (40 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: "Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pszczółki" dla inwestora - Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18.
 
OBWIESZCZENIE 19.05.2011, Plik PDF (40 KB)
o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu Budowy Dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych w miejscowości Pszczółki, działka nr 371/6, obręb Skowarcz, powiat gdański, województwo pomorskie" dla inwestora - firmy Eurovia Polska S. A. z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
 
OBWIESZCZENIE 17.05.2011, Plik PDF (40 KB)
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego ze złoża "Pszczółki VII" " na wniosek firmy ELBAR Katowice Sp. z o. o.  z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolejowej 57
 
OBWIESZCZENIE 29.04.2011, Plik PDF (45 KB)
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu Budowy dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych w miejscowości Pszczołki, działka nr 371/6, obręb Skowarcz, powiat gdański, wojewodztwo pomorskie" wszczętego na wniosek firmy Eurovia Polska S. A. z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka5, 55-040 Kobierzyce
 
OBWIESZCZENIE 29.04.2011, Plik PDF (45 KB)
o uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim do uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Budowy Dróg z Wytwórnią Mas Bitumicznych w miejscowości Pszczółki, działka nr 371/6 obręb Skowarcz, powiat gdański, województwo pomorskie".
 
OBWIESZCZENIE 28.04.2011, Plik PDF (45 KB)
o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Wydobywanie kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego ze złoża "Pszczółki VII"
 
OBWIESZCZENIE 18.04.2011, Plik PDF (45 KB)
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 30317 Pszczółki, zlokalizowanej na terenie działki nr 239 przy ul. Fabrycznej w Pszczółkach, woj. pomorskie" na wniosek inwestora - Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Zawiślak.
 
OBWIESZCZENIE 14.04.2011, Plik PDF (25 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Pomorskiego Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 30317 Pszczółki, zlokalizowanej na terenie działki nr 239 przy ul. Fabrycznej w Pszczółkach, woj. pomorskie" wszczętego na wnioske inwestora - Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie przy ul. Al. jerozolimskie 181, reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Zawiślak, ul. Jana Brzechwy 11, 81-590 Gdynia.
 
OBWIESZCZENIE 12.04.2011, Plik PDF (25 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pszczółki" na wniosek inwestora - Urzędu Gminy w Pszczółkach z siedzibą przy ul. Pomorskiej 18.
 
OBWIESZCZENIE 12.04.2011, Plik PDF (50 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg osiedlowych w gminie Pszczółki" na wniosek inwestora - Urzędu Gminy w Pszczółkach z siedzibą przy ul. Pomorskiej 18.
 
OBWIESZCZENIE 09.03.2011, Plik PDF (35 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim z prośbą o wydanie opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania na środowisko w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Kleszczewko, dz. nr 27, obręb Kleszczewko" na wniosek inwestora - firmy P4 Sp. z o. o. Warszawa z siedzibą w warszawie przy ul. Taśmowej 7, reprezentowanej przez Pana Pawła Prus.
 
OBWIESZCZENIE 09.03.2011, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Kleszczewko, dz. nr 27, obręb Kleszczewko" na wniosek inwestora - firmy P4 Sp. z o. o. Warszawa z siedzibą w warszawie przy ul. Taśmowej 7, reprezentowanej przez Pana Pawła Prus.
 
OBWIESZCZENIE 09.03.2011, Plik PDF (35 KB)
o wydaniu przez Wójta Gminy Pszczółki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: " Budowa budynku produkcyjnego - hali przemysłowej do produkcji konstrukcji i elementów stalowych do wykonywania podzespołów rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji stalowych, z zapleczem socjalno - biurowym na terenie działek 137 i 138 w miejscowości Pszczółki" na wniosek Pana Jana Wenerskiego reprezentującego firmę EURO-WELD J. Wenerski - M. Wenerski Sp. Jawna z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Kruszwickiej 16.
 
OBWIESZCZENIE 03.03.2011, Plik PDF (35 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zakład produkcji biomasy na cele energetyczne" na wniosek inwestora - firmy TPT BIOMASA Sp. z o. o. z siedziba w Gdańsku przy ul. Knyszyńskiej 16A/2.
 
OBWIESZCZENIE 04.03.2011, Plik PDF (30 KB)
Wójta Gminy w Pszczółkach o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wydłużenie wysepki na dystrybutory oraz posadowienie dodatkowego dystrybutora na ON wraz z terminalem do samoobsługi i włączenie nowego dystrybutora do istniejącego zbiornika paliwowego na terenie czynnej stacji paliw nr 4004 w Pszczółkach przy ul. Gdańskiej" na wniosek inwestora - firmy Kuwait Petroleum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chlodnej 29, reprezentowanej przez Panią Ewę Banaś.
 
OBWIESZCZENIE 03.03.2011, Plik PDF (35 KB)
o wydaniu przez Wójta Gminy Pszczółki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali magazynowo produkcyjnej z suwnicą pomostową" dla inwestora - firmy ORANGE STONE Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 40C.
 
OBWIESZCZENIE 03.03.2011, Plik PDF (35 KB)
o wydaniu przez Wójta Gminy Pszczółki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku usługowo - hotelowo - gastronomicznego na terenie działki nr 338/4 w miejscowości Pszczółki" dla inwestora - firmy KATARINA - MG Marian Dariusz Gidziński z siedzibą w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej 1.
 
OBWIESZCZENIE 18.02.2011, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Odbudowa koryta rzeki Bielawy w km 10+334 - 21+408 i odbudowa koryta rzeki Bielawy Południowej w km 0+000 - 3+275, gm. Pszczółki, powiat Gdański Ziemski, woj. pomorskie" dla inwestora - zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk."
 
OBWIESZCZENIE 18.02.2011, Plik PDF (45 KB)
Wójta Gminy Pszczółki o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku opinii w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa koryta rzeki Bielawy w km 10+334 - 21+408 i odbudowa koryta rzeki Bielawy Południowej w km 0+000 - 3+275, gm. Pszczółki, powiat Gdański Ziemski, woj. pomorskie" dla inwestora - Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk.