Urząd Gminy w Pszczółkach
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
OBWIESZCZENIE 22.11.2018, Plik PDF (379 KB)
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego budowy hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową wiaty, przy Żuławskiej 6 w Pszczółkach, na działkach nr 255/3 i 255/4, obręb 0003 Pszczółki
 
OBWIESZCZENIE 06.11.2018, Plik PDF (260 KB)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża „Skowarcz I”
 
OBWIESZCZENIE 29.06.2018, Plik PDF (350 KB)
o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu pn.:„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczółki na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025